Klimat.

2019-10-02 11:00
Bild: Tom Dorsey/Leo Correa/AP/TT
Puffetikett
Dagens ETC

”Klimatvänligt” flyg kan slå bakut

Utökad användning av biobränslen inom flygbranschen kan leda till att stora arealer regnskog skövlas.

Det varnar norska Regnskogsfonden för i en rapport.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Bakgrunden är flygindustrins mål om en halvering av utsläppen av koldioxid till år 2050, ett mål uppsatt av internationella civilflygorganisationen ICAO, som enklast och billigast uppfylls genom användning av biobränslen baserade på palm- och sojaolja, båda intimt förknippade med skövling av regnskog.

Enligt den norska rapporten kan detta mål leda till att efterfrågan på palmolja år 2030 växer med 35 miljoner ton, att efterfrågan på sojaolja växer med lika mycket och att den på sidoprodukter från palmoljan växer med 3,5 miljoner ton.

Frigör gigaton av koldioxid

Rapporten kommer med två varningar. Dels påminner författarna om att klimatpåverkan från biobränslen baserade på palm- och sojaolja är större än från konventionella bränslen. Dels kan denna växande efterfrågan på nämnda oljor leda till att 3,2 miljoner hektar – en yta stor som Belgien – regnskog försvinner, vilket i sin tur kommer att frigöra 5 gigaton koldioxid.

– Flygindustrin riskerar att bli ett stort hot mot världens regnskogar. Även om ICAO:s förslag om att alternativa flygbränslen är ämnade att minska utsläppen, riskerar detta i realiteten att leda till massiva utsläpp genom förstörelse av tropiska skogar och mossar och kärr, för att inte tala om förlusten av biologisk mångfald och kränkningar av dem vars liv beror av skogarna, säger Nils Hermann Ranum från Regnskogsfonden i ett pressmeddelande.

800dagar

Fakta

Idag produceras ungefär 70 miljoner årliga ton palmolja.

Världens mossar och kärr uppskattas binda dubbelt så mycket koldioxid som världens skogar.