Klimat.

2020-06-17 10:50
  • Foto: Björn Larsson Rosvall /TT
  • Tomas Kåberger.
    Tomas Kåberger.
Puffetikett
Dagens ETC

Klimatpolitiska rådet: Preemdomen visar att Sverige måste ändra lagstiftning

Preemraff-domen gör det uppenbart att svensk lagstiftning måste förändras, enligt Klimatpolitiska rådet.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Mark- och miljööverdomstolen ger grönt ljus till Preemraffs utbyggnad, med hänvisning till att anläggningen ingår i EU:s handel med utsläppsrätter. Samtidigt minskar de svenska utsläppen i EU:s handelssystem för långsamt för att Sverige ska klara sina klimatmål.

Klimatpolitiska rådet tog i fjol upp problematiken och gav regeringen rådet att förändra lagstiftningen. Sverige måste kunna vidta egna åtgärder så att klimatmålen kan nås, också för anläggningar som ingår i utsläppshandeln, menar rådet.

– Klimatpolitiska rådets rekommendation från ifjol kvarstår, nämligen att Sverige bör införa lagstiftning som ger regeringen rätt att pröva verksamheter som kan få betydande påverkan på de nationella klimatmålen, även om de ingår i handelssystemet, säger rådets kanslichef Ola Alterå till Dagens ETC om Mark- och miljö­överdomstolens beslut om Preemraff.

Snäv tolkning

Chalmersprofessorn Tomas Kåberger, som är en av rådets experter när det gäller Preem­raff, menar att den svenska tolkningen av vad som kan göras nationellt inom ramen för EU:s utsläppshandel är alltför strikt.


Prenumerera på ETC:s Klimatnyhetsbrev

 

– Det går inte att nå de svenska klimatpolitiska målen om nettonollutsläpp senast 2045 utan ytterligare åtgärder. Antingen måste man förmå EU att skärpa systemet för utsläppshandel, eller så måste riksdagen införa särskilda regler för Sverige, säger Tomas Kåberger.

Flera andra länder har redan infört nationella åtgärder för att minska utsläppen från verksamheter som ingår i EU:s utsläppshandel, bland annat Tyskland och Storbritannien. I Tyskland handlar det om rejäla sådana åtgärder: Utfasningsplanen av landets kolkraft.

Problemet enligt Tomas Kåberger är att den svenska lagstiftningen tolkar EU:s direktiv för snävt, vilket Mark- och miljööverdomstolen nu ger uttryck för i sitt yttrande.

– Det är svårt för regeringen att gå emot domstolens tolkning av lagstiftningen. Regeringen får nog be riksdagen ändra lagstiftningen, säger Tomas Kåberger.

Problemet för regeringen är att någon sådan ny lagstiftning inte finns på plats ännu – den är bara på väg att utredas. Nu tvingas man fatta beslut om en anläggning som hotar de svenska klimatmålen – med en lagstiftning som inte håller måttet.

800dagar