Klimat.

2020-11-20 12:32
Vid årskiftet tar naturgeografen  Johan Kuylenstierna, 55, över som ordförande för Klimatpolitiska rådet. Bild: Elisabeth Ohlson Wallin
Vid årskiftet tar naturgeografen Johan Kuylenstierna, 55, över som ordförande för Klimatpolitiska rådet.
Puffetikett
Dagens ETC

Johan Kuylenstierna: ”Hårdare tongångar löser inte klimatet”

”Risken för politiska motsättningar är stor om människor upplever klimatpolitiken som orättvis”, säger Klimatpolitiska rådets nya ordförande Johan ­Kuylenstierna till Dagens ETC.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Sedan 2018 vakar det klimatpolitiska rådet över svensk klimatpolitik. Åtta oberoende experter har till uppgift att bedöma om regeringens politik leder mot klimatmålen och lever upp till klimatlagen. Vid årskiftet tar naturgeografen Johan Kuylenstierna, 55, över som ordförande och framöver vill han gärna se att rådet stärks med en beteendevetare.

– Tekniska lösningar räcker inte för att lösa klimatutmaningarna. Vi behöver också förstå hur vi människor agerar för och reagerar på omställningen. Risken för politiska motsättningar är stor om människor upplever klimatpolitiken som orättvis, säger Johan Kuylenstierna till Dagens ETC.

– Vi diskuterar också möjligheten att stärka oss inom juridiken. Det beror bland annat på utvecklingen i världen, där stämningar i flera länder har seglat upp som klimatrörelsens skarpa vapen när de menar att stater inte gör tillräckligt för att skydda sina medborgare mot klimatförändringarna.

Sverige gör för lite

Även Sverige gör för lite, enligt klimatpolitiska rådets egna analyser. ”Utsläppsminskningarna har bromsat in när de behöver accelerera” skrev rådet i sin senaste rapport 2020. ”De klimatpolitiska målen bortom 2020 kommer inte att nås med nuvarande förutsättningar och beslutad politik.” Johan Kuylenstierna vill däremot inte ta ställning till huruvida den svenska klimatlagen behöver stärkas eller bli juridiskt bindande på ett annat sätt än idag.

– Det är ett politiskt beslut och det ingår inte i vårt mandat att utvärdera det klimatpolitiska ramverket som sådant.

Rådet ska också uppmuntra klimatdebatten i samhället och Johan Kuylenstierna är ofta ute och talar. Liksom filosofen Karl Popper har han gjort optimismen till en dygd och lyfter fram alla möjligheter med omställningen. Det har gjort honom populär bland företagsledare, medan det sticker i ögonen på delar av klimatrörelsen som menar att läget inte är särskilt hoppfullt. Vissa ser också kritiskt på att Johan Kuylenstierna sedan 2019 är styrelsemedlem i Sveaskog, den statliga skogsägaren som anklagas för att sätta vinster från avverkning före biologisk mångfald.

Johan Kuylenstierna säger att han har respekt för att människor undrar över möjliga intressekonflikter.

– Samtidigt anser jag att det är viktigt att förstå hur olika verksamheter fungerar, eftersom klimatomställningen påverkar hela ekonomin och samtliga sektorer. Jag utgår inte från en anställning utan har valt ett arbetsliv som innebär att jag har en rad olika uppdrag. Det ger mig intressanta erfarenheter och insikter.

Styrelsemedlem i WWF

Han sitter också med i Världsnaturfondens styrelse och hoppas att han, genom sitt breda engagemang, kan bidra till diskussioner som gör det lättare att lösa målkonflikter och finna synergier.  

– Skogsindustrin är viktig för Sverige. Men helt klart
påverkar skogsavverkning den biologiska mångfalden och andra miljömål. Vi behöver få in hållbarhetsfrågorna bättre i hela skogsnäringen. Det handlar om ett system­tänkande.

Varför uppfattar många klimat­omställningen som ett hot, och inte som en möjlighet till ett bättre liv?

– För tio år sedan var det svårt att se att en omställning i enlighet med det som krävs inte skulle ha stora negativa effekter på ekonomin och samhället. Alternativen till det fossila var dyra och omställningen hotade jobben. På tio år har vi sett början till en revolution. Mycket är kvar att göra men grundförutsättningarna har totalt förändrats.

– Det handlar både om teknikens utveckling och den mentala inställningen. Men vi brottas med att den negativa bilden sitter kvar. Det är ett problem. Kollar man på statistiken så handlar det inte om att människor är klimatförnekare, men många ser fortfarande omställningen som ett hot mot ekonomin och välfärden. Tonen i klimatdebatten har också hårdnat, och polariseringen riskerar att göra det svårare att hitta lösningar.

800dagar

Johan Kuylenstierna

Johan Kuylenstierna är adjungerad professor och rektorsråd för hållbar utveckling vid Stockholms universitet och tidigare vd för Stockholm Environ­ment Institute.

Den rapport som klimatpolitiska rådet ska presentera i mars kommer att granska den återhämtningspolitik som följer av coronapandemin och hur den kommer att påverka möjligheterna att nå Sveriges klimatmål.