Klimat.

2019-08-23 11:35
Isabella Lövin (MP) / Preemraff i Lysekil. Bild: Anders Wiklund/Thomas Johansson/TT
Isabella Lövin (MP) / Preemraff i Lysekil.
Puffetikett
Dagens ETC

Isabella Lövin (MP): Regeringen ska pröva Preemraff

Regeringen ska pröva om Preems utbyggnad av raffinaderiverksamheten i Lysekil kan tillåtas. Det meddelade miljöministern vid en pressträff på fredagen.

Regeringen ska pröva om Preems utbyggnad av raffinaderiverksamheten i Lysekil kan tillåtas. Det säger miljöministern vid en pressträff på fredagen.
– Överläggandet kommer att dröja. Vi kan inte föregå vad vi kommer komma fram till, säger Isabella Lövin (MP) och spekulerar i att förhandlingar kan inledas någon gång i början av nästa år. 

– Det är viktigt för regeringen att vi ska ha ett handlingsutrymme. Vi har ett ansvar att leva upp till klimatlagen och styra mot att minska utsläppen, säger Lövin. 

Frågan om Preemraffs utbyggnad har tvistats länge och kritiken från miljörörelsen har varit stenhård.

Den planerade utbyggnaden skulle, enligt Preem själva, öka deras utsläpp av växthusgaser från 1,7 miljoner ton till 3,4 miljoner ton per år och göra Preemraff i Lysekil till landets enskilt största utsläppskälla av klimatpåverkande gaser. Det motsvarar 17 procent av de totala utsläppen från all industri i Sverige idag - eller mer än sex gånger inrikesflygets årliga utsläpp.

Den 9 november sade mark- och miljödomstolen ja till Preems planer på en utbyggnad för 15 miljarder kronor av raffinaderiet. Beslutet överklagades av över hundra privatpersoner och flera miljöorganisationer, däribland Naturskyddsföreningen. En namninsamling på kampanjsajten Skiftet samlade in nära 25 000 underskrifter mot utbyggnaden.

Den 17 juni fattade Mark- och miljööverdomstolen beslut om att ta upp fallet för prövning och att bygget därmed skjuts på framtiden. Både Naturvårdsverket och Länsstyrelsen meddelade i juni att de vill att regeringen prövar om utbyggnaden ska tillåta utbyggnaden.
Och under fredagen kom regeringens besked om att de tar över frågan om prövning. 

Miljörörelsen tar emot beskedet positivt. 

– Vi är glada över att regeringen tar det här ansvaret och hoppas att det betyder att den stora ökningen av utsläpp från Preemraffs utbyggnad inte blir av.  Både samhällets och industrins insatser behövs för att minska, inte öka, de svenska utsläppen av koldioxid, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande. 

Naturskyddsföreningen menar att regeringen har betydligt bättre möjlighet att göra en allsidig bedömning utifrån de långsiktiga mål som finns formulerade i klimatlagen, en lag som riktar sig till regeringen. 

– Vi anser att regeringen är bättre lämpad än domstolen att svara på frågan om vilka utsläpp som kan tillåtas fram till det att Sverige når nollutsläpp 2045. Det vore en stor besvikelse om regeringen, som är ansvarig enligt klimatlagen, skulle godkänna en fördubbling av utsläppen från en verksamhet som producerar fossila bränslen, säger Johanna Sandahl.

Även Jordens vänner tar hoppfullt emot beskedet. 
– För oss är det positivt besked att regeringen prövar det och tar ansvaret för klimatlagen som riksdagen står bakom. Vi kan inte tillåta verksamhet som går rakt emot svenska klimatlagen, säger Mikael Sundström, ordförande i Jordens vänner, till Dagens ETC. 

– Alla bedömningar säger att det här är oförenligt med svensk klimatlag och om man inte stoppar det är ju klimatlagen bara en chimär. Det här är första gången som den verkligen prövas. Och Miljöpartiets regeringsroll avgörs väldigt mycket här, om de har något inflytande i regeringen eller inte. Men det här måste ju alla partier ställa sig bakom. Alla partier utom SD står ju bakom de klimatpolitiska målen. Det ska bli intressant att se vad de andra partierna säger nu, säger Sundström.


 

800dagar