Granskning.

2017-07-21 14:00
Bild: Pontus Lundahl/TT

Ingen helt miljövänlig elbil – ännu

Skit in, skit ut. Det är problemet med dagens elbilar. För oavsett hur ren bilen är vid körning kvarstår ett problem – renligheten i produktionen av batteriet och hos den el som får den att rulla.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

20 miljoner elbilar måste rulla på vägarna år 2020 för att världen ska ha en chans att hålla tvågradersmålet, uppskattar Internationella energiorganet IEA. Till år 2030 måste antalet vara 100 miljoner. För att detta ska bli verklighet måste den globala försäljningen av elbilar öka med 30 procent per år. Samtidigt finns problem i produktionsstadiet.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Svenska miljöinstitutet IVL publicerade nyligen en rapport som redovisar utsläppen av växthusgaser i samband med batteriproduktionen till elbilar. Siffrorna, som beaktar allt från gruva till återvinning, exklusive själva driften, är inte särskilt uppmuntrande för den som hoppas på en snabb omställning. Mellan 150 och 200 kilo koldioxid rakt ut i luften per kWh batteri. Beroende på batteri motsvarar det 2–7 års utsläpp vid körning av en fossilbil. Innan den kört en enda meter.

– Produktionsutsläpp är svårt att mäta, och varje producent kan göra bättre eller sämre val, men vi har använt de globala data vi ansett säkrast. Elmixen i dessa data är en sydasiatisk och en amerikansk, båda något sämre ur koldioxid­perspektiv än en europeisk, säger Mia Romare, en av rapportförfattarna.

Utsläppen skulle minskas

Produktionsplatsen är med andra ord avgörande. Enligt Mia Romare skulle utsläppen kunna minskas med 60 procent om produktionen skedde i Sverige, med i princip helt grön el.

Samma skillnad i nationella elmixar gör även elbilens drift problematisk. Researchgruppen Shrink har utifrån 2009 års data om världens elproduktion listat hur gröna olika länder är för den som vill köra utsläppsfritt. I botten återfinns kolkraftsberoende Sydafrika, Kina, Australien och Indien. Eldrift där skiljer sig i praktiken obetydligt från fossil sådan. Guldstjärna utdelas endast till Paraguay, Brasilien, Norge, Island, Frankrike och Sverige.

Gruvdriften kritisk

Mia Romare påminner dock om att det inte bara är elmixen som bidrar till produktionsutsläppen. Omkring hälften av utsläppen stammar från materialutvinning och processering, som för med sig andra problem.

Litium, en avgörande komponent i dagens batterier, återfinns oftast i saltöknar där miljö­påverkan till synes inte behöver vara särskilt stor. Och det är den inte heller jämfört med fossilindustrins. Men den är långt ifrån försumbar.

En nödvändighet vid utvinningen är vatten, en resurs som redan är knapp i berörda områden och därför måste tas från någon annanstans. Washington Post har tidigare rapporterat om bolag som opererar i Chiles Atacamaöken och lägger beslag på vattnet – upp till två tredjedelar enligt vissa källor. Resultatet: Ursprungsbefolkningars möjlighet till bevattning av grödor och tillgång till dricksvatten minskar.

Stor miljöpåverkan

Det finns fler exempel. I Kongo har brytningen av kobolt, ännu en nödvändig metall i batterierna, lett till stora problem. Omkring 100 000 personer uppges arbeta i koboltgruvorna, och både skador och dödsfall är vanliga. Samtidigt som gruvbrytningen förgiftar miljön för närboende.

Jianxi-gruvan i Kina är ytterligare ett. Där bryts ovanliga men för batterier nödvändiga metaller. Men det är bara 0,2 procent av de jord- och stenmassor som tas ur marken som innehåller något av värde. Övriga 99,8 procent slängs tillbaka i miljön. Efter att ha marinerats i allehanda giftiga kemikalier.

Hållbart möjligt

De negativa miljökonsekvenserna är emellertid inte huggna i sten. Enligt Pär Weihed, professor i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet, pågår projekt i Finland där litium ska brytas från berggrunden. Och eftersom kraven på verksamheten är så höga torde produktionen kunna betraktas som hållbar.

I tidningen Sveriges Natur har mineralekonomen Magnus Ericsson också luftat ytterligare en aspekt av problemet:

– Tekniken som behövs för att utvinna litiumet på ett hållbart sätt finns, men när priserna är så låga som de varit tidigare har den inte varit möjlig att använda, i stället har producenterna kört på med gamla anläggningar.

– Att elbilar har miljömässiga fördelar i användarfasen är klart, nu måste vi ta ett aktivt grepp om produktionen för att se till att de lever upp till sin fulla potential, säger Mia Romare.

Läs vidare på nästa sida: Utmaningarna i årtal

Utsläppen från din elbil

Urval av länder och utsläppen från en elbil i drift beroende på elmix (2009).

(Siffrorna inkluderar 70 g CO2/km för själva tillverkningen av fordonet).

Källa: shrinkthatfootprint.com

Land: g CO2/km

Island: 70

Norge: 74

Sverige: 81

Brasilien: 89

Frankrike: 93

Kanada: 115

Finland: 122

Danmark: 154

Ryssland: 155

Spanien: 166

Tyskland: 179

Storbritannien: 189

USA: 202

Kina: 258

Saudiarabien: 269

Indien: 370