Klimat.

2019-08-12 09:00
Bild: Shutterstock
Puffetikett
Dagens ETC

Här vinner solen och vinden över kolet

Världens kolkraft står och väger. Samtidigt som kraftverken blir fler, avtar tillväxttakten och alltfler kolkraftverk slår igen. Sjunkande priser på ren el och skärpt miljölagstiftning sätter press på kolindustrin.

Kol är den enskilt största utsläppskällan av koldioxid i ­världen. Istället för att minska har världens kolkapacitet fördubblats, till 2 000 gigawatt (GW), sedan millennieskiftet. Mycket till följd av Kina och Indiens kraftiga utbyggnad. Nya kraftverk byggs fortfarande och fler är planerade, framförallt i tillväxtekonomier i Asien och Afrika.

Men trots expansionen och trots att 40 procent  av världens elektricitet idag genereras av kol – mer än på decennier –– är tecknen på branschens förestående död många:

• Antalet nedläggningar av kolkraftverk är fler än någonsin och14 av världens totalt 78 kol­eldande länder har spikat en total utfasning av det smutsiga kolet.

• Tillväxttakten har saktat ner dramatiskt. Mellan 2010–2018 skrinlades två tredjedelar av alla planer på ny kolkraft.

• Existerande kolkraftverk är igång färre timmar per år och producerar inte mer trots att de blir fler. Det kostar att stå still. Konkurrensen från billigare förnybar el och fossil gas samt stigande kolpriser sätter ytterligare press på lönsamheten, liksom ny miljölagstiftning.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Kamp mot klockan

Med detta sagt råder det delade meningar om huruvida kolkraften har peakat än, och enligt bedömare, däribland International Energy Agency, IEA, måste all kolkraftverk vara utfasad senast 2040 om den globala uppvärmningen ska begränsas till väl under 2°C.

Det skulle betyda en minskning med 100 GW om året, eller ungefär ett kolkraftverk om dagen, enligt klimatsajten Carbon brief.

Läs vidare på nästa sida: Länder

DIGITAL PRENUMERATION

TVÅ VECKOR GRATIS!

Läs alla artiklar från Dagens ETC utan kostnad första två veckorna. Därefter är priset 199 kronor/månad. Ingen bindningstid. Du får dessutom Dagens ETC direkt till din mejl, alla dagar i veckan. Beställ för att läsa direkt.

Genom att klicka på ”Prenumerera” godkänner du prenumerationsvillkoren och samtycker till att ETC-företagen hanterar dina personuppgifter

Kolkraft

I dag används kolkraft i 78 av världens länder, det är 12 fler än vid millennieskiftet.

Ytterligare 16 länder har planer på att börja använda kolkraft, däribland Förenade Arabemiraten och Egypten, samt flera afrikanska länder som Nigeria, Kenya, Tanzania och Moçambique.

Världens 11 största ­kolnationer

1. Kina

2. USA

3. Indien

4. Ryssland

5. Tyskland

6. Japan

7. Sydafrika

8. Sydkorea

9. Polen

10. Indonesien

11. Australien