Klimat.

2019-09-03 10:30
Bild: Shutterstock
Puffetikett
Dagens ETC

Har svenska utsläpp ökat eller minskat?

Enligt SCB minskade klimatutsläppen första kvartalet i år. Men inte enligt Naturvårdsverket som rapporterar en fortsatt ökning.

”Totalt sett är utsläpps­siffrorna i Sverige desamma, men redovisningen skiljer sig åt”, säger Anna-Karin Nyström på Naturvårdsverket.

Det är lätt att klia sig i huvudet när två stora svenska myndigheter samma dag släpper siffror över klimatutsläppens storlek under första kvartalet i år – och den ena redovisar en utsläppsminskning med 1,6 procent jämfört med 2018, medan den andra rapporterar en ökning av utsläppen med 0,2 procent.

Hur kan det vara så här?

Enligt Anna-Karin Nyström, chef på Klimatmålsenheten på Naturvårdsverket, är det Statistiska Centralbyrån, SCB, som gör beräkningarna åt Naturvårdsverket.

– Totalt sett är utsläppen inom Sveriges gränser ungefär desamma. Skillnaden är att SCB inkluderar utsläpp från internationell bunkring – alltså bränslen som tankas i Sverige för utrikes transporter med sjöfart och flyg – och bunkringen har minskat något sedan i fjol, säger Anna-Karin Nyström.

Olika syften

Även om beräkningarna som ligger till grund för de båda myndigheternas statistik är desamma, så skiljer sig alltså redovisningen åt.

Utsläppen från utrikes transporter med flyg och sjöfart räknas inte in i Sveriges klimatmål, och redovisas därför inte av Naturvårdsverket som följer klimatkonventionen UNFCCC:s och Parisavtalets regelverk.


Prenumerera på ETC:s Klimatnyhetsbrev

 

SCB redovisar istället utsläpp i förhållande till den svenska ekonomin, så kallade miljö­räkenskaper, kopplade till BNP.

– SCB redovisar klimat- och luftutsläpp per bransch. Transporter som sker till ett bygge redovisas som utsläpp inom byggbranschen, medan samma utsläpp i Naturvårdsverkets redovisning hamnar under Transporter, säger Anna-Karin Nyström.

De olika redovisningsmodellerna har olika syften.

– Med SCB:s siffror går det att följa utvecklingen över tid i svenska branscher. Deras redovisning styrs inte av klimatmål eller uppföljningskrav men ger intressant information om utsläppen inom olika sektorer.

Handlingsplan i höst

I ett internationellt perspektiv är det däremot Naturvårdsverkets siffror som är relevanta. Det är de som redovisas för FN och ska visa om Sverige är på väg att nå utsläppsmålen.

– Under många år minskade de svenska utsläppen. Men under de senaste åren har kurvan planat ut och från 2017 har de ökat igen. Statistiken för första kvartalet 2019 tyder på att utsläppen fortsätter att öka istället för att minska. Den trenden måste brytas, säger Anna-Karin Nyström.

I mars i år lämnade Naturvårdsverket över underlag till regeringens första klimatpolitiska handlingsplan. För att nå klimatmålen måste utsläppen enligt Naturvårdsverket minska med 5–8 procent per år, något som kräver en betydligt snabbare omställning än idag. Framför allt krävs enligt Naturvårdsverket åtgärder för transporter och industri.

– Förutsättningarna för att nå klimatmålen finns, men det kräver styrning i alla sektorer och stora delar av samhället behöver ställas om. Vi ser med spänning fram emot regeringens klimathandlingsplan som kommer att presenteras under hösten.

800dagar

DIGITAL PRENUMERATION

TVÅ VECKOR GRATIS!

Läs alla artiklar från Dagens ETC utan kostnad första två veckorna. Därefter är priset 199 kronor/månad. Ingen bindningstid. Du får dessutom Dagens ETC direkt till din mejl, alla dagar i veckan. Beställ för att läsa direkt.

Genom att klicka på ”Prenumerera” godkänner du prenumerationsvillkoren och samtycker till att ETC-företagen hanterar dina personuppgifter

Utsläpp upphört att minska

Naturvårdsverket redovisar Sveriges territoriella utsläpp. I SCB:s statistik ingår också bunkerbränslen från utrikes transporter.

Under de senaste åren har Sveriges territoriella utsläpp upphört att minska. För att nå klimatmålet netto noll-utsläpp 2045 måste de minska med 5–8 procent per år.

I höst presenterar regeringen en klimathandlingsplan för hur utsläppen ska minska i linje med uppsatta klimatmål.