Klimat.

2018-11-05 13:04
Bild: Vilhelm Stokstad / TT
Puffetikett
Dagens ETC

Gratis busstrafik – succé i franska Dunkerque

Sedan det blev gratis att ta bussen i staden Dunkerque har bussresandet ökat dramatiskt – och en ny känsla av gemenskap har infunnit sig.

– Passagerarna talar med varandra och  säger ”bonjour” till chauffören. Det offentliga rummet har återuppstått i en ny skepnad, säger stans borgmästare Patrice Vergriete, till The Guardian.

Sedan september i år erbjuder Dunkerque, en hamnstad i norra Frankrike, gratis busstrafik till alla, både boende och besökare. Det betyder att Dunkerque, med sina 200 000 invånare, nu är den största staden i Europa som -satsar på gratis kollektivtrafik.

En av passagerarna, Georges Contamin, 51, säger till tidningen The Guardian att han har om-prövat hur han reser i staden sedan bussen blev avgiftsfri.

– Tidigare åkte jag nästan aldrig buss, men att bussen nu är gratis kombinerat med högre bensinpriser har fått mig att tänka på hur jag reser, säger han.

En annan passagerare, Marie, tog heller aldrig bussen tidigare, eftersom det var för bökigt att skaffa biljett eller åkkort. Nu lämnar hon bilen hemma och tar bussen till och från jobbet.

Efter bara någon månad har antalet passagerare ökat med 50 procent på vissa sträckor och med 85 procent på andra.

”Ett färdmedel för alla”

Dunkerques borgmästare Patrice Vergriete ser många fördelar med gratis kollektivtrafik.

– När passagerarna betalade en avgift var de kunder. Även om de bara bidrog med 10 procent av driftskostnaden ansåg de att busstrafiken var deras. Nu när det har blivit en gemensam offentlig service har attityderna förändrats. Passagerarna talar med varandra och säger ”bonjour” till chauffören. Det offentliga rummet har återuppstått i en ny skepnad med mer av ”vivre ensemble”, säger Patrice Vergriete till The Guardian.

Tidigare var bussen för dem som inte hade något val, de unga, de gamla och de fattiga som inte har bil. Idag är bussen ett färdmedel för alla, enligt borgmästaren.

Ovärderliga fördelar

Men alla är inte lika positiva. På den franska branschorganisationen för företag inom kollektivtrafiken, UTP, är inställningen att fri kollektivtrafik i Frankrike ofta associeras med något av lågt värde, och i förlängningen, med ”bristande respekt.”

När Paris borgmästare Anne Hidalgo ville skrota avgifterna för att minska luftföroreningarna kallade transportekonomen Frédéric Heran förslaget var ”orimligt” och menade att det främst är cyklister och gångtrafikanter – och mycket få bilister– som lockas till den avgiftsfria kollektivtrafiken.

Patrice Vergriete tycker att frågan om fri kollektivtrafik i Frankrike är full av fördomar och dogmatiska uppfattningar som har mycket lite med forskningsresultat att göra.

– I Dunkerque vägde vi fördelarna med gratis busstrafik mot nackdelarna och kom fram till att sju miljoner euro var en liten summa att betala för alla fördelar. Om jag får ge något råd till andra borgmästare så är det att se bortom dogmatismen i frågan. Jämför för- och nackdelar. Kanske kostar en satsning för mycket, men underskatta inte samhällsvinsterna. Det går inte att sätta ett pris på rörlighet och social rättvisa, säger Patrice Vergriete till The Guardian.

800dagar

Satsningar på gratis kollektivtrafik

• 2013 blev införde Tallinn i Estland – som första huvudstad i Europa – gratis kollektivtrafik, men bara till registrerade invånare i kommunen. De betalar bara två euro för ett kort som ger fria resor på samtliga bussar, spårvagnar och trådbussar.

• Den kinesiska staden Changning i Hunanprovinsen är med sina över 800 000 invånare den största staden i världen med gratis kollektivtrafik.

• Staden Niort i västra Frankrike tog bort avgifterna på bussen för ett år sedan. Sedan dess har resandet ökat med 130 procent.

• Enligt stadsforskaren Wojciech Keblowski fanns det 99 avgiftsfria kollektivtrafik-nätverk i världen 2017; 57 i Europa, 27 i Nordamerika, 11 i Sydamerika, 3 i Kina och ett i Australien.