Klimat.

2020-03-30 21:11
Puffetikett
Dagens ETC

Global produktion bakom stor del av utsläppen­

Coronakrisen har lamslagit det globala produktionsmaskineriet. Nu avslöjar ny forskning att tio procent av världens växthusgasutsläpp härstammar från varor i de globala produktionskedjorna.

Åtskilliga varor, som bilar och elektronik, innehåller delar som transporteras kors och tvärs över världen innan slutprodukten är färdig. I en färsk studie analyseras nu utsläppen av växthus­gaser kopplade till de globala produktionskedjorna. Produktion av varor som först importeras, för att sedan exporteras igen, genererar enligt studien utsläpp motsvarande 4,4 miljarder ton koldioxidekvivalenter. De här utsläppen, som kallas transitutsläpp, utgör tio procent av världens växthusgas­utsläpp och har enligt studien trefaldigats mellan 1995 och 2012.

– Vi har sedan länge varit intresserade av utsläppen kopplade till det vi konsumerar, men brytt oss ganska litet om de intrikata sätt den globala ekonomin tillhandahåller oss de här konsumtionsvarorna, säger Edgar Hertwich, professor vid Norges tekniska-natur­vetenskapliga universitet, NTNU, i Trondheim som ­genomfört studien.

Produktion av kemikalier, bilar, maskiner och informationsteknologi är enligt studien mest beroende av globala produktionskedjor. Råolja, kemikalier, stål och ­olika metaller står för de största utsläppen.

Att få klarhet i vilka utsläpp som genereras i produktionskedjorna är enligt Edgar Hertwich avgörande, både för utformning av eventuella koldioxidtullar och miljöskatter på konsumtionsvaror.


Prenumerera på ETC:s Klimatnyhetsbrev

 

800dagar

Transitutsläpp

Studien ”Carbon fueling complex global value chains tripled in the period 1995–2012” är publicerad i tidskriften Energy Economics.

En tiondel av världens växthusgasutsläpp är enligt studien så kallade transit­utsläpp (carbon-in-transit). De härstammar från produktion av varor som först importeras för att sedan exporteras igen.