Klimat.

2020-10-29 18:25
  • Greta Thunberg protesterar med Fridays for future på Mynttorget, Stockholm. Bild: Jessica Gow/TT
    Greta Thunberg protesterar med Fridays for future på Mynttorget, Stockholm.
  • Célia Nyssens, jordbruksansvarig på European Environmental Bureau.  Bild: EEB
    Célia Nyssens, jordbruksansvarig på European Environmental Bureau.
Puffetikett
Dagens ETC

Fridays for future-kravet: Dra tillbaka CAP

Tiotusentals människor har skrivit på Fridays For Futures upprop mot EU:s nya gemensamma jordbrukspolitik, CAP. Förhoppningen är att EU-kommissionen ska dra tillbaka det kritiserade förslaget. I så fall måste förhandlingarna tas om från början.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

EU:s gemensamma jordbruks- och landsbygdspolitik, även kallad CAP, är EU:s största utgiftspost med en årlig budget på 556 miljarder kronor. Medlen ska fördelas i enlighet med FN:s hållbarhetsmål, och de nio målen i CAP som bland annat säger att jordbrukspolitiken ska motverka den globala upphettningen och skydda biologisk mångfald. Men en ny svensk studie visar att utbetalningarna i huvudsak går till redan rika lantbrukare som orsakar störst miljöskador och behöver bidragen minst.

När nu CAP omförhandlas för nästkommande programperiod hade många hoppats att stöden skulle kopplas till bindande krav på effektiva klimat- och miljöåtgärder. Inte minst med tanke på att EU-kommissionen nyligen presenterade en Green Deal för unionen. Men sedan både ministerrådet och parlamentet i förra veckan sagt sitt om vilken linje de vill driva, ser det mesta ut att fortsätta som vanligt.

EU-parlamentariker Pär Holmgren (MP), var besviken efter slutomröstningen.

– Nu har en majoritet i EU-parlamentet bestående av socialdemokrater, liberaler och konservativa ställt sig bakom att jordbrukspolitiken inte ska vara i linje med EU:s miljö- och klimatmål. Det är inte försvarbart, sa han.

Trepartsförhandlingar väntar

Det hjälpte inte att klimataktivister som Greta Thunberg och andra engagerade genom Twitterkampanjer in i det sista försökte påverka ledamöterna att rösta ner majoritetens förslag.

Greta Thunberg kommenterade utvecklingen på Twitter:

”Den här veckan röstade EU-parlamentet för en ny 7-årig jordbrukspolicy, (CAP) som kommer vara förödande för klimatet, den biologiska mångfalden och hållbart jordbruk. Men det är inte över än.”

Nu väntar förhandlingar mellan kommissionen, ministerrådet och parlamentet innan slutligt beslut kan fattas. Kommissionen har fortfarande möjlighet att dra tillbaka sitt ursprungliga förslag.

– Om kommissionen drar tillbaka ett, två eller alla tre av de lagstiftningsförslag som utgör den nya gemensamma jordbrukspolitiken, skulle allt som hittills uppnåtts i utkasten till dessa förordningar upphävas, säger Célia Nyssens, jordbruksansvarig på European Environmental Bureau.

Det är vad Fridays For Future International hoppas på.

Tusentals namnunderskrifter

Omedelbart efter parlamentets slutomröstning lanserade FFF International en kampanj, med ett öppet brev till EU:s beslutsfattare, för att förmå kommissionen att dra tillbaka sitt förslag. Anhängarna uppmanas att underteckna protestbrevet som inleds med en kommentar till parlamentets ställningstagande:

”Fredagen den 23 oktober svek ni oss än en gång genom att rösta för en smutsig överenskommelse, som inte bara strider mot era åtaganden gentemot Parisavtalet utan också mot era demokratiska skydigheter. En överenskommelse  som kompromissades fram bakvägen, och som ni till synes har gjort allt för att gröntvätta. Vår förhoppning är nu att Europeiska kommissionen kommer besluta att helt dra tillbaka detta förslag”.

Första dygnet samlade kampanjen #Withdraw the CAP in över 20 000 underskrifter, och har i skrivande stund passerat det dubbla.

”CAP måste vara en del av kampen mot klimatförändringar och minskande biologisk mångfald. Dagens CAP har inte levererat på dessa områden”, skriver Greta Thunberg på Twitter.

De Gröna hakar på

Nu har även De Gröna i parlamentet skickat ett brev till EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen där hon och kommissionen uppmanas att dra tillbaka sitt förslag till ny CAP. Förslaget utformades 2018 när Jean-Claude Juncker var ordförande, och kallas av brevskrivarna för ”svagt” och ”daterat”.

– Vi har sedan den nya kommissionen tillträdde krävt att ett nytt förslag läggs fram , som åtminstone är i linje med kommissionens egna miljö-och klimatambitioner. Nu vet vi att det finns ett missnöje och en oro inom EU-kommissionen över att deras ursprungliga förslag till och med har urvattnats av Europaparlamentet. Därför uppmanar vi Ursula Von der Leyen att dra tillbaka förslaget”, säger Pär Holmgren (MP), som är en av undertecknarna.

 

800dagar

EU:s jordbrukspolitik

2018 presenterade kommissionen sitt ursprungliga förslag till ny gemensam jordbrukspolitik, CAP (Common Agriculural Policy) för EU:s medlemsländer.

Huvudfrågan handlar om på vilka villkor 350 miljarder kronor i jordbruksstöd ska fördelas.

I förra veckan kom ministerrådet och EU-parlamentet fram till hur de ställer sig till kommissionens förslag.

Med kampanjen #Withdraw the CAP hoppas klimatnätverket Fridays For Future International samla tillräckligt många namnunderskrifter för att förmå kommissionen att stoppa hela eller delar av sitt förslag till ny CAP.

Förslaget har kritiserats för att inte vara i linje med kommissionens Green Deal. De kommissionärer som 2018 beslutade om ny CAP, var inte desamma som 2019 lanserade EU:s Green Deal.