Klimat.

2018-10-16 09:25
  • Bild: David Goldman/AP
Puffetikett
Dagens ETC

Fortsatt rekordökning för solceller i Sverige

Under 2017 installerades 50 procent mer, räknat i effekt, visar siffror från branschorganisationen Svensk solenergi.

Det är både sjunkande priser och politiska beslut för att förenkla regler kring nya installationer som ligger bakom ökningen.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Energimyndigheten har nu presenterat ny statistik för alla nya solceller som installerats i Sverige förra året. Resultatet visar att solelen återigen har slagit rekord och fortsatt att öka i en närmast exponensiell kurva.

– Den svenska solcellsmarknaden växer och är fortfarande på frammarsch. Vi ser positiva tendenser både när det gäller installationsvolymen, men också prisutveckling och att antalet arbetstillfällen ökar inom marknaden, säger Johan Lindahl som gjort rapporten och också är talesperson för branschorganisationen Svensk solenergi.

Politiken har hjälpt till

Att priserna på nya solcellsanläggningar har blivit allt lägre och fortfarande sjunker är en del av förklaringen. Men Johan Lindahl pekar också på svenska folkets generella inställning till solel.

– Det finns ett väldigt starkt intresse för solenergi i Sverige. 80 procent vill att det ska satsas mer på solenergi än vad som görs idag, och ytterligare tio procent tycker att det ska satsas lika mycket som idag. Så det är få som är emot det här energi­slaget, säger han.

– Vi har haft en regering som genomfört flera reformer som har gjort det enklare, både rent administrativt men också ekonomiskt, säger Johan Lindahl.


Prenumerera på ETC:s Klimatnyhetsbrev

 

Det var framför allt vanliga villaägare som installerade solceller på sina egna tak som stod för den största ökningen. Anläggningarna är små men påkopplade på det stora elnätet och kan sälja sitt överskott av el. Att det inte längre krävs momsregistrering för detta har ökat incitamenten att installer solceller, bedömer Johan Lindahl.

– Det blev betydligt enklare att som privatperson vara ”prosument”, att ibland producera mer el än vad man gör av med och ibland också konsumera mer än vad man producerar. Det var ett viktigt steg och gjorde det betydligt enklare för den marknaden.

Från Österlen till Östersund

Förutom storstäderna finns det ett par andra områden där det installerats många solceller, även mätt per invånare. Det är Skånes östra kust med bland annat Simrishamn, flera kommuner i Östergötland och runt Östersund.

– Det har mycket att göra med var man driver olika projekt. I östra Skåne har elbolaget EON ett projekt för smarta elnät och tittar på många nya tekniska lösningar. Östersund har en lokal marknad som verkar gå ganska bra, säger Johan Lindahl.

Förutom på villor, ökar även installationen inom kategorin kommersiella fastigheter, där även bostadsrättsföreningar och lantbruk ingår. Men ökningstakten har sjunkit lite, vilket kan förklaras med att det under förra året rådde en osäkerhet kring beskattningen av el för eget bruk i lite större anläggningar, tror Johan Lindahl.

Inga stora parker

Den enda marknaden som inte ökade under året var de allra största solcellsparkerna. Men detta beror sannolikt på att Sveriges största park färdigställdes under 2016 i Varberg. Statistiken visar då en nedgång året efter. 

– Det byggdes ingen så stor solcellspark under 2017. Ett eller två projekt kan helt påverka siffrorna för den årliga marknaden. Men det planeras nu ett antal parker, så även de siffrorna kan komma att öka de kommande åren, säger Johan Lindahl. 

800dagar

Solel

Priset på solel har sjunkit kraftigt. 2017 kostade en anläggning i genomsnitt 5,5 kronor per watt för slutkunden, jämfört med 63 kronor tio år tidigare.

Solceller står bara för 0,2 procent av Sveriges totala energiförbrukning. Kärnkraft och vattenkraft är de stora energikällorna med runt 40 procent vardera.

Energimyndigheten har inom ramen för det svenska medlemskapet i IEA släppt rapporten om installationen av solel i Sverige.

Sammanlagt bygger rapporten på siffror från 510 företag och institutioner som är verksamma i solenergibranschen.

50

... procent ökade installationen jämfört med 2016.

322,36

... megawatttimmar är nu den totala kapaciteten av sol-celler i Sverige, inräknat off-grid (icke anslutet till elnätet).

15 276

... solcellsanläggningar fanns i Sverige i slutet av 2017.

117,6

... megawattimmar solel installerades uppskattningsvis under 2017.