Klimat.

2020-06-02 12:15
Bild: Shutterstock
Puffetikett
Dagens ETC

Forskare varnar: Sjätte massutrotningen nära

Över 500 arter står på gränsen till att dö ut. Massutrotningen accelererar och nu varnar forskare för att vi står nära brytpunkten till en kollaps av civilisationen.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Fem gånger tidigare har jorden drabbats av massutdöende som utplånat nästan allt liv på kort tid. Nu ökar takten snabbt in i den sjätte massutrotningen, visar en ny forskningsstudie, uppger The Guardian.

Över 500 arter av landdjur står på gränsen till utrotning och har stor sannolikhet att dö ut inom de närmsta 20 åren. Det är lika många arter som dog ut under hela förra århundradet. Enligt forskarna hade det tagit tusentals år för så många landsjursarter att försvinna utan mänsklig miljöförstörelse.

Studien, som publicerats i vetenskapliga tidskriften PNAS, har identifierat 515 arter av landdjur som har en population under 1 000 individer, varav hälften är under 250.

Bland de hotade arterna finns sumatranoshörningen, galapagossköldpaddan och Atelopus varius eller ”Harlequin-grodan”.

Varnar för dominoeffekt

Forskarna varnar för en dominoeffekt, när en art dör ut hotar det andra arter, som är beroende av den. Utrotning föder utrotning, säger forskarna och påpekar att en utrotning av en art är oåterkallelig.

Mänskligheten är beroende av biologisk mångfald för sin hälsa och välmående.

– När mänskligheten utrotar andra varelser sågar man av grenen man sitter på och förstör vitala delar av vår egna livsuppehållande system, säger Paul Ehrlich, professor på Stanford som ingått i forskargruppen, till The Guardian.

– Bevarandet av hotade arter borde flaggas som en global kris av regeringar och institutioner, jämförbar med klimatförstörelsen som den är sammanlänkad med, säger Ehrlich.