Projekt.

2015-09-28 11:02

Folkligt initiativ för hållbarhet

Idag drar organisationen Klimataktion i ett samarbete med ABF igång Medborgarutredningen med syftet att folkbilda och engagera allmänheten i klimatfrågan och jordens begränsade resurser. Elisabeth Lundkvist, som är initiativtagare till projektet, säger att vi behöver en ny upplysningstid.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Varför behövs en medborgarutredning?

– Jag arbetar till vardags som SO-lärare och har ett helhetsperspektiv på frågan om hållbarhet. Allt hänger ihop och allt vi gör spelar roll. Ju fler vi är som engagerar oss i frågorna om klimatet, ekonomin och rättvis fördelning, desto bättre. Om vi inte gör något nu kommer vi snart att stå inför en miljökatastrof. Forskare, experter, miljö­organisationer och allmän­heten måste gå samman för att påverka våra politiker för att få dem att förstå allvaret.

Berätta om utformningen av projektet?

– Från hösten 2014, fram till våren 2015 höll vi i föreläsningsserien ”När larmen tystnar”, till vilken olika visionärer inom ekonomi, klimat och miljöfrågor bjöds in att tala. Det var ett ensidigt projekt, där olika visionärer talade inför en publik. Medborgarutredningen vilar på två ben där det andra består i att deltagarna själva fördjupar sig, ställer frågor och lägger fram idéer. Hösten 2016 när riksdagen öppnar nästa gång är tanken att vi ska leverera ett antal förslag till motioner. Politikerna måste känna ett stöd från folket i hållbarhetsfrågan. Det kommer att kosta på att ställa om till en hållbar levnadsstandard, men det måste få göra det.

Medborgarutredningen vilar alltså på folkligt deltagande?

– Ja, diskussionen kommer att ske på plats under seminarierna, mellan deltagare och sakkunniga. Det kan röra sig om frågor som: Var ligger ribban för en hållbar konsumtion? Kan alla världens länder tillåtas nå samma konsumtionsstandard som vi har i väst? Och hur ser en global rättvisa ut?

Fotnot: Medborgarutredningens seminarier hålls på ABF-huset i Stockholm, men de som inte kan ta sig dit kan delta i projektet över nätet.