Klimat.

2018-10-09 10:45
  • Kalifornien har drabbats av flera svåra skogsbränder de senaste åren.  Bild: Noah Berger/AP/TT
    Kalifornien har drabbats av flera svåra skogsbränder de senaste åren.
Puffetikett
Dagens ETC

FN: Klimatåtgärder måste vidtas omedelbart

Heroiska insatser krävs av världens politiker för att nå 1,5-gradersmålet. Och skillnaderna mellan 1,5 och 2 graders uppvärmning är enorma.

Det konstaterade FN:s klimatpanel IPCC i sin nya rapport i går.

”Vi rör oss snabbt, men klimatförändringarna rör sig ännu snabbare”, säger klimatminister Isabella Lövin (MP).

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Skillnaden mellan 1,5 graders uppvärmning och 2 grader är omfattande. Det  är den viktigaste slutsatsen av IPCC-rapporten.

– En halv grad spelar roll. Även om skillnaden kan låta liten så finns det en markant, mätbar och signifikant skillnad mellan 1,5 grader och 2 graders global uppvärming, säger Markku Rummukainen, som varit med och förhandlat fram IPCC-rapporten i Sydkorea för Sveriges del.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

– Hundratals miljoner fler människor utsätts för extrema värmeböljor, vattenbrist, torka och fattigdom, säger Rummukainen och poängterar att klimateffekterna påverkar samhället, hälsan och ekonomin på flera plan.

Han tar korallreven som ett konkret exempel.

– Vid 1,5 graders höjning förloras runt 75–90 procent av korallreven. Vid 2 grader förloras över 99 procent, i princip allt.

6 000 vetenskapliga verk

Klimatminister Isabella Lövin var när rapporten presenterades i Sverige på måndagen på Naturvårdsverket iklädd en blus som hon fått av kvinnor i Stilla havs-ögruppen Kiribati, som sannolikt kommer att utplånas helt om temperaturhöjningarna fortsätter i nuvarande takt.

– Rapporten visar att klimatförändringarna är ett konkret hot mot människor av kött och blod, mot kulturer och vår gemensamma framtid, säger Lövin och lyfter fram flera exempel som Bolivia, Somalia och Afrikas horn och Bangladesh.

– Men också här i Sverige ser vi hur extremvädret under sommaren har gett halverade skördar.

IPCC-rapporten har skrivits av ett 90-tal forskare och experter från hela världen och bygger på omkring 40 000 synpunkter och runt 6 000 vetenskapliga verk och artiklar.

– Rapporten är ett vetenskapligt underlag, den förordar inte åt något håll. Det är upp till politiker och beslutsfattare att bestämma vad man ska göra, säger Markku Rummukainen.

Kraftfulla åtgärder krävs

De svenska myndigheterna tar IPCC-rapporten på högsta allvar.

– Rapporten visar att vi behöver vidta nya åtgärder omgående, säger Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket.

– Det är uppenbart att vi behöver vidta omedelbara och kraftfulla åtgärder. Vi måste ha en omställning från kol, olja och gas till förnybart ganska omgående. Det går inte tillräckligt fort. Sverige har en viktig roll för att visa att det går att göra omställningen, säger Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten.

Isabella Lövin poängterar att hon nu representerar en övergångsregering, men menar att möjligheterna att göra något är stora.

– Klimatförändringarna är här och nu. Det finns redan många tekniska lösningar och en politisk medvetenhet om vilka åtgärder som krävs. Det ger oss hopp. Vi måste göra klimatomställningen i en takt som förmodligen saknar motstycke i historien. Och det finns oändligt mycket att vinna på att göra omställningen. Det räddar liv, säger klimatministern.

– Om vi bara bestämmer oss så kommer bensinbilar snart att stå på Tekniska museet och kolkraften vara ett minne blott. Vi rör oss snabbt, men klimatförändringarna rör sig ännu snabbare. Nu har vi ett fönster av möjligheter som stänger sig snabbt. Vi måste hålla fast vid möjligheterna.

IPCC:s specialrapport

Det har redan blivit en grad varmare och fortsätter utsläppen som idag kommer temperaturen att stiga med 0,2 grader per årtionde. Redan vid år 2030 kan 1,5 grad ha passerats.

Med ländernas nuvarande ambitionsnivå riskerar den globala uppvärmningen att bli närmare 3 grader. För att nå 1,5-gradersmålet måste samhället genomgå drastiska förändringar som saknar historiskt motstycke, enligt IPCC.

Nettoutsläppen måste halveras redan till år 2030 jämfört med 2010 års nivå och sedan vara nere på noll till 2050. För att klara detta krävs gigantiska utsläppsminskningar men också att vi tar bort enorma mängder koldioxid ur atmosfären. Hur det senare ska gå till är ännu oklart.

En halv grad spelar stor roll

Klimatpanelen konstaterar att riskerna blir betydligt mindre om den globala uppvärmningen stannar vid 1,5 grad jämfört med två:

– Färre skyfall, värmeböljor och mindre risk för torka.

– Färre djur och växtarter trängs ut. I stort sett alla korallrev, mer än 99 procent, kommer helt att utrotas vid två grader enligt panelen.

– Ett isfritt Arktis sommartid väntas ske bara vart hundrade år istället för vid tionde om uppvärmningen stannar vid 1,5.

– Flera hundra miljarder färre människor kan komma att drabbas av klimatförändringarna om uppvärmningen stannar vid 1,5 grad. Detta delvis på grund av att skördarna inte försämras fullt lika mycket och färre tros dö i sjukdomar som malaria.

– Vid år 2100 kommer den globala havshöjningen bli tio centimeter lägre med 1,5 graders upphöjning jämfört med 2.