Klimat.

2017-01-11 10:15
 • Det geotermiska kraftverket Hellisheidi på Island & värmeverk i Stockholm. Bild: TT/AP
  Det geotermiska kraftverket Hellisheidi på Island & värmeverk i Stockholm.
 • Erik Thornström, Energiföretagen Sverige: "Då blir det väldigt tufft för fjärrvärmen att klara sig."
  Erik Thornström, Energiföretagen Sverige: "Då blir det väldigt tufft för fjärrvärmen att klara sig."
 • Juha Ojala, Muovitech International: "Så länge det går med näbbar och klor att vara protektionistiska, då blir det så här."
  Juha Ojala, Muovitech International: "Så länge det går med näbbar och klor att vara protektionistiska, då blir det så här."
 • Louise Ödlund, professor, Linköpings universitet: "Ska vi ha ett förnybart system så måste alla energibärare kunna samverka."
  Louise Ödlund, professor, Linköpings universitet: "Ska vi ha ett förnybart system så måste alla energibärare kunna samverka."

Fjärrvärmelobbyn pressar regeringen

Fjärrvärmebranschen kampanjar än en gång mot regeringen för att få den att minska sitt "snedvridande" stöd till bergvärme och annan förnybar energi. Men bergvärmeföretagen är inte längre oroliga utan menar att fjärrvärmen snart kommer tvingas till förhandlingsbordet.

I en samordnad kampanj under december skickade ett tiotal fjärrvärmeföretag brev till energiminister Ibrahim Baylan. De protesterar mot förslag på avgifter på avfallsförbränning och andra skatter, liksom styrmedel som gynnar förnybar energi till byggnader.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


– Vi behövde ge oss tillkänna och ta upp de sammantagna effekterna av olika politiska initiativ, säger Erik Thornström på Energiföretagen Sverige, som varit med och drivit kampanjen mot regeringen.

– Skulle alla de här initiativen mynna ut i ökad beskattning, att styrmedel styrs bort från fjärrvärme, då blir det väldigt tufft för fjärrvärmen att klara sig.

"Har pengar och muskler"

– Sådana här påtryckningar har kommit flera gånger tidigare, berättar Juha Ojala, vd på Muovitech International som levererar produkter för att installera bergvärmepumpar och annan geoenergi.

– Tidigare ifrågasatte fjärrvärmeindustrin om geoenergi ens var förnybart, eftersom det behövs el för att driva värmepumpar. Men den argumentationen är borta sedan EU godkände geoenergi som förnybar för ett antal år sedan, säger Juha Ojala.

– Så länge det går med näbbar och klor att vara protektionistiska, då blir det så här. Fjärrvärmen har pengar och muskler. Medan våra kunder är enskilda fastighetsägare.

Fjärrvärmeindustrin har under lång tid protesterat mot statens stöd till sol, el och geoenergi. I september rapporterade Dagens ETC att regeringen införde en skatt på solceller efter påtryckningar från fjärrvärmebranschen.

– Det är flera, som Svensk Fjärrvärme, som hotat med att gå till EU-kommissionen och anklagat oss för att snedvrida konkurrensen när vi gett skattelättnader till solkraft, så då införde vi den här skatten för att slippa den processen, sade Leif Jakobsson, statssekreterare på finansdepartementet.

Strid om byggnadsvärme

Vilket som är det mest energisnåla och klimatvänliga sättet att värma upp byggnader är idag en central stridsfråga. Villaägare har massborrat bergvärme under de senaste decennierna medan 90 procent av lägenheterna idag värms av fjärrvärme. Nu ger sig geo-energin, och till viss del även sol och vind, in på detta område och pressar fjärrvärmen. Är det bra för klimatet? Det beror på vem du frågar. 

Fjärrvärmeföretagen har storsatsat på anläggningar som bränner sopor på ett miljövänligt sätt. Enligt kritiker leder det till att kommunerna, som ofta äger fjärrvärmebolagen, tjänar på att bränna sopor medan de borde jobba hårdare för att öka den miljövänligare återvinningen. Över en miljon ton sopor importeras till Sverige varje år för att mätta fjärrvärmebolagens ugnar och vinstintressen. Det är bättre att bränna sopor än bygga sopberg, men det bästa vore om sopexportländerna började återvinna bättre. 

På samma sätt kan fjärrvärmeföretagens vanligaste bränsle – biobränslen – debatteras utifrån olika perspektiv beroende på typ av bränsle och lokala förutsättningar.

Fjärrvärmeindustrin menar å sin sida att det är dumt att använda geoenergin och dess värmepumpar till värme.

"El har betydligt större användningsområden", skriver fjärrvärmebolaget Mälarenergi i sitt brev till regeringen, "och skall så långt som möjligt undvikas för uppvärmning."

– Jag håller absolut med om det, säger Louise Ödlund, professor i energisystem vid Linköpings universitet. 

– El är en produkt som behövs inom industrin. Att använda el till uppvärmning där vi har andra alternativ – det kan vara ett systemfel.

Om fjärrvärmen tappar i konkurrenskraft och tvingas leverera mindre värme blir konsekvensen att de också producerar mindre el. Fjärrvärmen behövs också för att leverera el en kall vinternatt då sol- och vindkraften inte ger mycket.

– Ska vi ha ett förnybart system så måste alla energibärare kunna samverka, säger Louise Ödlund.

Det håller Lars J Nilsson, professor i miljö- och energisystem vid Lunds tekniska högskola, med om. Men han tillägger att el till uppvärmning kan vara en del av lösningen.

– Om vi tittar framåt mot 100 procent förnybart, med mer vindkraft och solkraft – då är det kanske inte så dumt att använda denna el till uppvärmning via en värmepump.

Juha Ojala, vd på geoenergileverantören Muovitech International, är inte längre orolig över fjärrvärmelobbyns kraft.

– I slutändan kommer förnuftet att segra. Fjärrvärmeindustrin kommer nog att inse att den nya affärsidén är samverkan.

Tror på tillväxt

För honom innebär det att geoenergin i Sverige kommer fortsätta att växa.

– Vi ser bara början.

Erik Thornström på Energiföretagen Sverige håller inte med om att fjärrvärmebranschen motarbetar sol- och geoenergi. Han menar också att fjärrvärmen redan är bra på att samarbeta med andra energislag. Kampanjen mot regeringen handlar om något annat.

– Vi vill bara ha konkurrens- och teknikneutrala villkor.

Geoenergi

Geoenergi är framför allt solenergi som passivt lagras i mark, berg och grundvatten. I Sverige är bergvärme vanligast. Sverige är tredje störst i världen på geoenergi, bara USA och Kina är större. Det beror på att Sverige har en bra lagstiftning, lämplig berggrund, hög grundvattennivå och en väl utvecklad borrteknik.

Källa: Svenskt geoenergicentrum

Fjärrvärme

Den svenska fjärrvärmen började byggas ut på 1970-talet, och då eldades nästan bara fossila bränslen för att ge hushåll och bostäder värme till ett lågt pris. Idag är fossila bränslen sällsynt i värmeverk och kraftvärmeverk. De vanligaste bränslena är sopor och biobränslen, framför allt från den svenska skogen.