Klimat.

2017-09-25 22:18
I Scope 17 deltar omkring 600 personer i simuleringar av flera olje- och gasolyckor. På bilden syns människor städa upp efter ett oljeutsläpp i ­Thailand 2013. Bild: AP
I Scope 17 deltar omkring 600 personer i simuleringar av flera olje- och gasolyckor. På bilden syns människor städa upp efter ett oljeutsläpp i ­Thailand 2013.

Fem länder övar för oljekatastrof

I går inleddes en av Nordens största miljöräddnings­övningar någonsin i Skagerak. Kustbevakning och räddningsstyrkor från fem länder övar för att hantera en oljekatastrof.

”Det är väldigt liten risk att sådana olyckor sker men konsekvenserna kan bli stora”, ­säger Stig Wahlstrøm på ­norska Kustverket.

 

Länderna som deltar är Norge, Sverige, Danmark, Island och Tyskland. Övningen går ut på att begränsa omfattande olje- eller gasläckage.    

– Det är väldigt liten risk att sådana olyckor sker till sjöss, men konsekvenserna är så stora och det är därför vi tränar, säger Stig Wahlstrøm, ­projektledare på det norska Kustverket som har huvud­ansvar för övningen vars namn är Scope 17, en förkortning för Skagerrak chemical oilspill pollution exercise.   


KOM TILL BOKMASSAN!

ETC och Leopard arrangerar 29 och 30 september Bokmassan (Heden, Göteborg). Massa författare, massa böcker – och inga högerextremister.

Här hittar du all information om evenemanget.


Knappt två om året

Mellan 2010 och 2015 har antalet allvarliga oljeutsläpp i världen­ varit i genomsnitt knappt två om året. Större utsläpp är ovanliga i Norden, och senast det inträffade i Norge var 2009 då Panamaflaggade oljetankern Full City gick på grund söder om Telemark. Sverige har inte haft något allvarligt utsläpp sedan 1970-talet.

I Scope 17 deltar runt 600 personer och ett 20-tal fartyg. Två flygplan och en ­helikopter kommer dessutom att ­användas. Under de fem dagar som övning­en pågår kommer man att simulera flera olika sorters olje- och gasolyckor.

– Vi simulerar en gasincident på sjön med ett skepp som får läckage. Då blir det bordning av specialtränade brandstyrkor som tas ombord med helikopter och fartyg. Vi kommer också att simulera oljeläckage till havs och uppsamling av den oljan, säger Stig Wahlstrøm.

Kan ge allvarliga skador

Utöver övningar till havs kommer också räddningsstyrkorna att träna på att hantera gasläckage i hamn och oljeutsläpp på land. Bland det viktigaste och mest akuta vid ett eventuellt utsläpp är att begränsa det så fort som möjligt. Annars kan skadorna på miljö- och djurliv snabbt bli mycket allvarliga. För att göra övningen så realistisk som möjligt har den förlagts till ett känsligt område i Skagerak.   

– Vi övar i ett område som är väldigt sårbart för olja på land och strand. Det skulle få konsekvenser för naturen och i området och det är anledningen till att vi valt det. Där finns många skyddsvärda områden och naturreservat, säger Stig Wahlstrøm.

Scope 2017

Större internationella ­övningar för att hantera gas- och oljeläckage genomförs regelbundet i Norden. Scope 2017 är en av de största hittills.

600 personer personer deltar. Ett 20-tal fartyg samt två flygplan och en helikopter kommer att användas.

Utöver räddningsstyrkor från fem länder deltar också EU-gemensamma styrkor i övningen.

Scope inleds måndag den 25 september och avslutas fredag 29 september.