Klimat.

2017-10-03 22:52
Stater i Europa ger miljarder i subventioner till miljöskadliga industrier, visar en ny rapport.  Bild: Erik G Svensson/TT
Stater i Europa ger miljarder i subventioner till miljöskadliga industrier, visar en ny rapport.

Europas länder lägger miljarder på fossilindustrin

Europeiska regeringar och EU subventionerar fossila bränslen såsom olja, gas och kol, med flera miljarder euro per år. Det görs trots att länderna åtagit sig att avveckla skadliga subventioner fram till år 2020, enligt en ny rapport.

 

EU och dess medlemsstater har skrivit under på att fasa ut miljöskadliga subventioner, bland annat till fossila bränslen, fram till år 2020. Men nu visar en genomgång av elva europeiska regeringar och EU att 112 miljarder euro per år går till fossila bränslesubventioner. Det presenterar den brittiska organisationen Overseas Development Institute (ODI) och miljönätverket Climate Action Network (CAN) i en ny rapport.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– Den här studien visar hur regeringar i Europa och EU fortsätter att subventionera och finansiera ett beroende av olja, gas och kol, som släpper ut farliga luftföroreningar och leder till klimatförändringar, för skattebetalarnas pengar, säger Shelagh Whitley, ansvarig för  klimat och energi på ODI och huvudförfattare till rapporten.

Stora skattelättnader

Enligt rapporten går nära hälften av subventionerna av de fossila bränslena till fordonssektorn, vilket inkluderar skattelättnader för att sänka priset på diesel. Forskare i studien menar att den låga skatten på diesel, som många av de elva länderna har, leder till en uppmuntran att fortsätta använda bränslet trots dess miljö- och hälsofarliga effekter.

– Den enskilt största subventionen av fossilindustrin i Europa handlar om dieselsubventioner. Så ser det ut i Sverige också, säger Jesper Liveröd, presschef på Naturskyddsföreningen.

Enligt honom beskattas diesel på ett helt annat sätt än bensin i Sverige, med 18 öre lägre energiskatt per kWh än bensin.

– De subventionerna kostar statskassan omkring 8 miljarder kronor varje år. Och det är ett bränsle som inte bara har en stor miljöskadlig effekt utan som även är bevisat väldigt farlig för hälsan, säger Jesper Liveröd.

– Det blir som att varje skattebetalare i Sverige betalar 600 kronor per år för att människors liv ska fortsätta riskeras. Det måste uppmärksammas, tycker vi.

Bromsar nollutsläpp

Trots intressanta budgetsatsningar på miljöområdet anser Naturskyddsföreningen att Sverige bör sluta subventionera fossila bränslen eftersom de bromsar resan mot nollutsläpp.

– Paradoxalt nog så budgeterar Sverige för ambitiösa satsningar på miljön samtidigt som vi subventionerar verksamheter som riskerar att äta upp effekterna av de här miljösatsningarna. Till exempel subventioneras gruvnäringens dieselfordon, de får enskilt 400 miljoner per år, säger Jesper Liveröd.

– Vi tycker att regeringen måste börja prata om det som inte syns i satsningarna på miljön.

Rapporten

Rapporten handlar om stöd till konsumtion och produktion av fossila bränslen.

Länder som undersöks är Sverige, Tjeckien, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Italien, Nederländerna, Polen, Spanien, och Storbritannien. Samt EU och EU:s budget, Europeiska investeringsbanken (EIB), Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI), Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD), per år mellan 2014 och 2016.

Baserat på CAIT Climate Data Explorer var de 11 europeiska länder som granskades ansvariga för 83 procent av Europas energirelaterade växthusgasutsläpp 2013.

Dieseldrivna bilar har större inverkan under deras livscykel än bensinbilar, när det gäller luftföroreningar (kväveoxider och partiklar) och koldioxid.

Enligt de två senaste rapporterna beskattades dieselbränsle i genomsnitt 14 procent mindre än bensin 2014 (Europas skatteavtal för diesel).