Analys/Klimat.

2014-04-24 15:30
  • Avståndet mellan det politiken säger och det staterna gör har förändrats – vilket också märks i de stora energibolagens agerande.  Bild: Spinster Cardigan/Flickr
    Avståndet mellan det politiken säger och det staterna gör har förändrats – vilket också märks i de stora energibolagens agerande.

Energibolagen kommer inte bli grönare frivilligt

Trots mål om växande gröna investeringar har satsningarna på förnybar energi minskat drastiskt. Förklaringen ligger i företagens ovilja att ställa om och en politik som inte går från ord till handling.

Klimatfrågan handlar i första hand om smutsig energi. Det är därför en så stor del av den mediala bevakningen kretsar kring energiinvesteringar, hur förnybar energi växer och självklart om vilka stora satsningar alla bolag lovar att göra.

Förnybart har varit i ropet och löftena många. Men nu kommer facit.

Europas energibolag och politiker har genomfört en drastisk sänkning av ny förnybar energi.

Det är en så pass kraftig försämring att Europa idag satsar mindre än vad som gjordes före 2007 (se diagram).

Fram till år 2012 var det Europa som ställde om sin energisektor mest. Men åtstramning av EU:s budgetar och minskat stöd till enskildas solanläggningar har gjort att hela Europa knappt klarar hälften av Kinas och Japans gemensamma investeringar. USA minskar också, men inte lika drastiskt.

Förnybar energi består idag framförallt av solceller som sätts upp i mindre anläggningar. Det är också den nya elproduktion som utmanar de stora energibolagen mest. Solceller är lokalt ägda och lokalt finansierade i de flesta länder. Den drastiska minskningen från 150 miljarder dollar till 97 miljarder dollar i nya solceller per år handlar om att solelen har börjat motarbetas när den blivit riktigt stor.

En del av minskningen kan förklaras av att solceller blivit billigare och att kostnaden för investeringen därmed minskar. Men globalt borde billigare solceller ge utrymme för ännu fler installationer.

För storskalig vindkraft gäller att den ligger kvar på ungefär samma nivå som 2012: 73,5 miljarder dollar. Den absolut största investeringen sker i Kina (nära 40 procent) men liksom för EU och USA handlar det här om storskaliga investeringar gjorda av företag, pensionsfonder eller kommuner.

Den kraftiga minskningen av investeringar i förnybart kan inte förklaras av minskade behov. Världens stater har fortfarande kvar det officiella målet att kraftigt sänka utsläppen. Däremot har avståndet mellan det politiken säger och det staterna gör förändrats – vilket också märks i de stora energibolagens agerande.

Världens största oljebolag, Exxon Mobile, släppte nyligen en rapport – Managing the risk – där man förklarade för världens investerare att man inte tror att regeringarna kommer att arbeta för en lågutsläppsekonomi. Bolaget slår fast att tvågradersmålet inte kommer att nås då kostnaderna för detta anses för höga och att politiken kommer att handla om hur man hanterar en värld där temperaturstegringen blir över två grader.

Exxon Mobile gör den analysen för att lugna investerare. (Man kan också säga att de gör det för att försvara sina balansräkningar, det vill säga värdet på det bolaget äger). Det är ”highly unlikely” (synnerligen otänkbart) att koldioxidskatter och begränsning på fossil energi genomförs och man konstaterar att förnybar energi därför kommer att bromsas till maximalt fem procent av världens energi 2040.

Det betyder att företaget inte kommer att ställa om. Och bakom Exxon Mobile finns alla världens övriga energigiganter.

Om de stora energiföretagen är övertygade om att man redan vunnit kampen om regeringarnas åtgärder – det blir inga kraftiga begränsningar för fossil energi – så förklarar det också varför världens finanskapital inte flockas runt mer förnybart. År 2013 satsade de 270 miljarder dollar på mer fossil energi. Allt förnybart var samma år 192 miljarder dollar.

Samtidigt som världen diskuterar nya rapporter från FN om klimathotet pågår alltså helt andra diskussioner bakom investerarnas dörrar och vid regeringarnas energiöverläggningar.

För regeringarnas planer bygger på att investeringarna till förnybart ska komma från finansmarknaderna jorden runt.

Energibolagen ska frivilligt ställa om sig inför det hot som världens står inför.

Nedgången för förnybara investeringar i en tid då de istället borde öka visar att det inte fungerar.

DIGITAL PRENUMERATION

FÖRSTA MÅNADEN GRATIS!

Läs alla artiklar från Dagens ETC utan kostnad första månaden. Därefter är priset 199 kronor/månad. Ingen bindningstid. Du får dessutom Dagens ETC direkt till din mejl, alla dagar i veckan. Beställ för att läsa direkt.

Genom att klicka på ”Beställ” godkänner du prenumerationsvillkoren och samtycker till att ETC-företagen hanterar dina personuppgifter

Så bra fungerar förnybar energi globalt

”Det stora problemet med sol och vind är inte om de fungerar. Utan att de fungerar för bra.”