Klimat.

2017-11-24 12:30
Elnätsavgiften kan komma att höjas ännu mer.   Bild: Fredrik Sandberg/TT
Elnätsavgiften kan komma att höjas ännu mer. 

Elnätsavgifterna kan höjas med 40 miljarder

Tycker du att elnätsavgiften är för hög? I så fall riskerar du att fortsätta förbanna räkningen från elnätsbolagen. Efter att kammarrätten i Jönköping för en vecka sedan avslagit ett prövningstillstånd av förvaltningsrättens beslut om elnätsbolagens höga vinster finns nu risken att räkningarna fortsätter att skena fram till 2019.

Det är Energimarknadsinspektionen (EI) som uppskattar att det kan komma höjningar på uppemot 40 miljarder kronor på elnätsavgifterna jämfört med dagens nivå.

– Det handlar om de höjningar de tidigare fått godkända plus de avkastningspengar de nu fått klartecken till i och med den dom vi försökt få prövad av kammarrätten. Totalt landar det runt 40 miljarder ifall alla bolagen väljer att höja avgifterna, säger Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör vid Energimarknads­inspektionen.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Outnyttjat utrymme

Tvisten gäller i sammanfattning de intäktsramar som landets el- och gasnätsföretag får ha för åren 2016–2019 respektive 2015–2018. Inspektionen hade för bägge områdena tagit ett beslut som sedan överklagades till förvaltningsrätten av de berörda företagen.

Även om förvaltningsrätten gick på inspektionens linje i vissa frågor beslutade den att ge företagen rätt vad gäller avkastningstider och kalkylränta.

I och med att domstols­processerna nu tycks avklarade har nätföretagen också ett tidigare outnyttjat intäktsutrymme att ta ut.

I klarspråk betyder detta två saker. Dels har företagen fått godkännande för de av inspektionen kritiserade höjningarna av nätavgifterna, dels kan företagen nu höja avgifterna ytterligare. Detta eftersom tidigare domstolsprocesser hindrat dem från att utnyttja ovan nämnda intäktsutrymme.

Överväger överklagan

Inspektionen har fortfarande möjlighet att överklaga kammarrättens beslut, men det är osäkert om det kommer att ske. Enligt generaldirektören finns det saker som talar både för och emot.

Vad tycker du om nätföretagens argument om att de behöver pengarna för sina satsningar och investeringar?

– Det ska de få pengar för ändå, så det kan bara till en väldigt liten del förklara deras avgiftshöjningar, säger Anne Vadasz Nilsson.

Fler skeptiker

Det är inte bara EI som är missmodiga inför fortsatta domstolsprocesser.

– Nu har vi återigen fått ett kvitto på att det saknas ett fungerade kundskydd på denna monopolmarknad. Kammarrätten cementerar ett felaktigt beslut. Det är uppenbart att regeringen måste agera i den här frågan – helst i förrgår, säger Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef på Villaägarna.

Pessimismen återkommer hos Hyresgästföreningen, vars utredare Jennie Wiederholm inte tycker det är rimligt att det ska kunna göras övervinster på en så basal tjänst som elförsörjningen.

– Regelverket måste bli tydligare med ett större inslag av konsumentskydd. Kunden är väldigt svag på en monopolmarknad, säger hon.

Elnätsavgifter

Elnätsavgifterna har ökat med 7,4 procent sedan 2016. Detta kan jämföras med konsumentprisindex som under samma period ökat med 1,3 procent.

De senaste fem åren har elnätsavgifterna ökat med 25 procent. Under samma period har konsumentprisindex legat i princip oförändrat.

Minst ökning av elnätsavgifterna sedan 2016 har de som bor i Blekinge fått: 4,4 procent. Störst ökning har de som bor på Gotland fått: 12,3 procent.

Det bolag som ökat sina priser allra mest mellan 2012 och 2017 är Malungs elnät AB i Dalarna, vars avgifter ökat med drygt 61 procent.

Källa: Hyresgästföreningens Nils Holgersson-undersökning.