Klimat.

2019-04-04 17:45
Puffetikett
Dagens ETC

”Elbilar är tveklöst bäst för klimatet”

Elbilar är betydligt bättre för klimatet än konventionella, fossildrivna fordon. Det slås fast i en ny informationskampanj, vilken såväl bilbranschen som elbranschen och IVL Svenska miljöinstitutet ställer sig bakom. 

”Vi ställer oss bakom den här kampanjen för att klimatfrågan nu är så pass akut, och för att elbilar alltid är bättre än de fossildrivna ur klimathänseende”, säger Lisbeth Dahllöf, fordonsforskare på IVL.

Inom de närmsta åren uppskattas mer än 100 nya laddbara bilmodeller lanseras på den europeiska marknaden, vilket förväntas tvinga ned prislappen på elbilarna och därmed göra dem mer tillgängliga för den vanliga bilkonsumenten. Eftersom elbilar dessutom är billigare att köra än fossildrivna fordon förväntar sig såväl bil- som elbranschen en explosionsartad försäljningsboom innan år 2025.


Prenumerera på ETC:s Klimatnyhetsbrev

 

Klart mindre klimatpåverkan

Men hur klimatvänliga är egentligen elbilarna? Frågan har stötts och blötts, bland annat till följd av de tunga laddbara batterierna som i framställningsfasen slukar stora mängder energi. I forskningssammanställningen från aktörerna bakom informationskampanjen besvaras den. Enligt beräkningar som IVL har gjort utifrån färskt forskningsunderlag står en liten batteridriven elbil, som körs och laddas i Sverige, för 60-70 procent mindre växthusgasutsläpp under sin beräknade livslängd (cirka 18 000 mil) än en konventionell, fossildriven bil av samma storlek.     

Björn Sandén, professor i innovation och hållbarhet vid Chalmers i Göteborg, framhåller att en elbil nästan oavsett omständigheter är mer klimatsmart än en fossildriven bil.

– Kanske inte om du har en väldigt stor elbil med extra lång räckvidd, som du enbart laddar upp med energi från polska kolkraftverk, men under alla andra omständigheter är det bättre ur klimathänseende med en elbil, säger han.       

Paradigmskifte

Huvudskälet till att växla om och övergå till elbil handlar dock inte främst om utsläpp idag, utan om utbyggnaden av marknaden, resonerar Björn Sandén.

– Den största vinsten med utbyggnaden av elbilsmarknaden är möjligheten att nå fram till en helt klimatneutral transportsektor i framtiden. Vi måste ställa om och driva tillverkarna till att utvecklas, säger han.

Daniel Kulin, sakkunnig på elkraftsbranschens intresseorganisation Power Circle, förtydligar att de tagit initiativ till elbilskampanjen för att en omställning är nödvändig ur klimathänseende.

– Det finns många aktörer som är tungt investerade i det gamla paradigmet, därför ser vi en del faktaresistens och motstånd till omställningen. Det vi vill med den här informationen som vi går ut med är att slutgiltigt visa att elbilarna är framtiden. Nu när vi till och med fått med oss Bil Sweden på det här är det uppenbart att vi står inför ett verkligt paradigmskifte, säger han.

Liselott Dahllöf, fordonsforskare på IVL Svenska miljöinstitutet, belyser att många medvetet valt att misstolka deras tidigare rapport från 2017 om klimatnyttan med elbilarna. I denna sammanställning konstaterades att den energikrävande batteritillverkningen i viss mån åt upp klimatförtjänsterna med elbilarna.   

– Man har använt den som en ursäkt för att fortsätta med fossildrift, vilket verkligen inte var vår intention. Vi ställer oss bakom denna kampanj från el- och bilbranschen nu eftersom klimatfrågan är så pass akut, och för att elbilarna i princip alltid är bättre än de fossildrivna ur ett klimathänseende. Det råder ingen tvekan om det, säger Lisbeth Dahllöf.

800dagar

DIGITAL PRENUMERATION

TVÅ VECKOR GRATIS!

Läs alla artiklar från Dagens ETC utan kostnad första två veckorna. Därefter är priset 199 kronor/månad. Ingen bindningstid. Du får dessutom Dagens ETC direkt till din mejl, alla dagar i veckan. Beställ för att läsa direkt.

Genom att klicka på ”Prenumerera” godkänner du prenumerationsvillkoren och samtycker till att ETC-företagen hanterar dina personuppgifter

Hållbar batteritillverkning?

Ett problem som ofta lyfts med elbilarna är den energiintensiva batteritillverkningen. ”Frågan man måste ställa sig är vart den energin kommer ifrån? Vi bör ställa krav på bil- och batteritillverkarna för att de i sin tur ska ställa krav på elleverantörerna”, säger Björn Sandén, professor i innovation och hållbarhet vid Chalmers.

Ett annat problem är batterikomponenterna kobolt och litium, som idag används i batteritillverkningen och är tätt förknippade med väpnade konflikter, barnarbete samt miljöskandaler i samband med gruvbrytningen. Björn Sandén framhåller att alternativa batterimaterial är under utveckling. ”På sikt skulle dessa material kunna ersätta kobolt och litium”, säger han.

Så mycket mer hållbar elektricitet behövs för att ställa om hela den svenska fordonsflottan

Omkring 70 terawattimmar (TWh) går årligen åt till den svenska transportsektorn idag.

För att hela transportsektorn skulle kunna ställas om till eldrift krävs ytterligare omkring 20 terawattimmar, enligt en utvärdering gjord av branschorganisationen Power Circle. Det motsvarar ungefär elproduktionen från våra svenska vindkraftverk.