Klimat.

2019-02-08 16:09
Hunter Valley ligger nära Gloucester (bilden) i Australien. Bild: daverc2
Hunter Valley ligger nära Gloucester (bilden) i Australien.
Puffetikett
Dagens ETC

Domstol stoppar kolgruva: ”En milstolpe”

En planerad kolgruva stoppas av domstol i Australien. De förödande effekter gruvnäringen har på bland annat klimatet är orsaken bakom beslutet, rapporterar The Guardian.
– De här ödesdigra konsekvenserna bör undvikas, säger domaren Brian Preston.

Den planerade kolgruvan Rocky Hill vid Hunter Valley i Australien har stoppats av domstol till följd av de befarade ”visuella och sociala konsekvenserna” för det lokala samhället och den omkringliggande naturen, men även för att driften skulle innebära stor påverkan på klimatförändringarna.

Greenpeace kallar domen för en milstolpe och skriver att ”det här är enormt stort”. Jurister som har varit inblandade i målet bedömer dessutom att domen kan få långtgående konsekvenser för framtida fossilprojekt, skriver The Guardian.


Prenumerera på ETC:s Klimatnyhetsbrev

 

"Det är fel tid"

Brian Preston, som är domare i det aktuella målet, säger i ett uttalande att kolprojektet bör stoppas för att det annars kan få allvarliga klimatkonsekvenser.

– Det är fel tid eftersom växthusgasutsläppen från kolgruvan och dess kolprodukter kommer öka den globala totala koncentrationen av växthusgaser i en tid när vi behöver sänka utsläppen för att möta de klimatmål vi kommit överens om i Parisavtalet. De här ödesdigra konsekvenserna bör undvikas, säger han.

Domaren tillägger att det inte spelar någon roll att just den aktuella kolgruvans utsläpp utgör en liten del i den globala uppvärmningen, eftersom många lokala insatser måste göras över hela planeten för att minska de totala koldioxidutsläppen.

800dagar