Klimat.

2017-10-03 05:40
  • Med smartare transportlösningar kan bilköer vara ett minne blott.
    Med smartare transportlösningar kan bilköer vara ett minne blott.
  • Just nu pågår ett pilotprojekt där bildelningstjänsten Sunfleet kopplas till lokaltrafiken. Bild: Sunfleet
    Just nu pågår ett pilotprojekt där bildelningstjänsten Sunfleet kopplas till lokaltrafiken.
  • Martin Prieto Beaulieu på föreningen Gröna bilister. Bild: Privat
    Martin Prieto Beaulieu på föreningen Gröna bilister.

Delningstjänster revolutionerar resandet

Digitalt drivna delningstjänster kommer att revolutionera resandet och drastiskt minska trafiken på våra vägar inom några få år, spår experter. Google, Apple och många bilföretag har redan hoppat på tåget. Frågan är om utvecklingen ska drivas av det privata, det offentliga eller både och.

Det råder inga tvivel om att trafiksituationen i de flesta av världens storstäder är pressad, om inte på bristningsgränsen, med bilköer, dålig luftkvalitet och bullerproblem. Samtidigt växer städerna och med dem behovet av transporter. En del beslutsfattare anser att lösningen på problemen heter nya motorvägar, medan andra ser en transportrevolution runt hörnet. Revolutionen stavas Mobility as a service (Maas) och har beskrivits som ett ”Netflix för transporter”.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– Många av tjänsterna finns redan. Det handlar om mobilitetstjänster som sammankopplar olika resesätt – kollektivtrafik, bilpooler, färjor och cykel till exempel – för att passa resenärens behov. Det pågår redan ett pilotprojekt i landet där bildelningstjänsten Sunfleet kopplas till lokaltrafiken, säger Martin Prieto Beaulieu på föreningen Gröna bilister.

Heltäckande mobilitetstjänst

Flera andra länder, exempelvis Finland och Tyskland, har kommit längre i utvecklingen. Finska Maas Global erbjuder redan idag en heltäckande mobilitetstjänst i Helsingfors. Snart väntas de ta konceptet till Stockholm.

– Maas bygger på att du via en app kan välja alternativ för din resa. Med elcykel tar resan säg, 15 min, med T-banan lika länge, med elbil, självkörande bil eller bil med chaufför tio minuter. Olika alternativ har olika pris. Om du väljer att samåka i bilen blir det billigare. Du ska själv kunna välja det alternativ som är billigast, bäst för miljön eller går snabbast efter dina personliga preferenser, säger Martin Prieto Beaulieu.

Digitala jättar som Google och Apple satsar redan miljarder på att utveckla autonoma bilar och digitala tjänster som är kopplade till dessa.

– De är kvicka och tillräckligt stora för att ta initiativ som ställer om. Många biltillverkare har också sett möjligheterna och investerar i bilpooler. Stridsfrågan handlar om vad målet med Maas ska vara. Ska samhället eller privata aktörer styra utvecklingen? Bilindustrin vill fortsätta sälja bilar och fokuserar på funktionaliteten för kunden, medan städer och regioner styrs av målet om hållbar samhällsutveckling, säger Martin Prieto Beaulieu.

Fyra gånger billigare

Den oberoende amerikanska tankesmedjan Rethink X presenterade nyligen en rapport som visar hur antalet bilar i USA, till följd av Maas, kan minska från 247 till 44 miljoner på bara några år. Enligt tankesmedjan kommer Maas inom en snar framtid att kunna erbjuda resor två till fyra gånger billigare än att färdas med egen befintlig bil. Jämfört med att köpa ny bil blir resan med mobilitetstjänst fyra till tio gånger billigare.

En svensk rapport, utförd på uppdrag av myndigheten Trafikanalys, pekar i samma riktning. Maas kommer bland annat innebära färre privatägda bilar, minskad trafik och ökat resande med gång-, cykel- och kollektivtrafik – allt effekter av att fler delar på färre bilar.

Samtidigt pekar rapporten på att fler får tillgång till bil, vilket kan leda till fler bilresor. Hur blir det med de positiva effekterna då?

– Möjligheterna till samåkning och kollektivtrafiken måste utvecklas och bli bekväma alternativ om antalet bilar på vägarna ska minska. Hundra självkörande elbilar är fortfarande hundra bilar på vägarna, säger Martin Prieto Beaulieu.

”Bilberoendet måste bort”

Och trafikträngsel går inte att bygga bort, enligt en enad forskarkår.

– Nya motorvägar genererar mer trafik. Bilberoendet måste bort, inte bilen i sig. Om våra dagliga transporter kan fungera med en tiondel så stor fordonsflotta som idag så kommer enorma ytor att frigöras, motorvägar som planeras och byggs nu kommer att vara onödiga, säger Martin Prieto Beaulieu.

Det låter som en utopi, men Martin Prieto Beaulieu tror att transportsystemet kommer att förändras i grunden på några få år.

– Det kommer att gå jättefort, som när mobilen och Spotify förändrade musikbranschen. I storstäder går det knappt att ha bil redan idag. Det kostar skjortan och det finns inga p-platser. Med det nya bonus-malus-systemet, skatter och miljözoner i städerna blir det ännu dyrare, säger Martin Prieto Beaulieu.

Transportdelningstjänster i framtiden

Digitalt drivna mobilitetstjänster – eller Mobility as a service (Maas) – är på stark frammarsch. Maas innebär att en rad olika transportmöjligheter som bilpooler, cykelpooler och kollektivtrafik integreras i ett lättillgängligt nätverk.

I förstudien Konsekvenser av Mobility as a service (Trivector, på uppdrag av Trafikanalys, 2016) ges exempel på olika möjliga scenarion vid genomförandet av Maas i större skala.

I det första scenariot drivs utvecklingen huvudsakligen av kollektivtrafikmyndigheter, i det andra tas huvudansvaret av städer. De övergripande målen är då att öka det kollektiva resandet och att leva upp till samhällets klimat- och hållbarhetsmål.

I det tredje scenariot drivs utvecklingen av flera privata aktörer, och i det fjärde skapar en stor privat aktör, som Google, en färdig lösning för hela den svenska marknaden – båda utan övergripande samhällsmål som minskad klimatpåverkan.

Relaterade artiklar