Initierat / Tomas Kåberger.

2020-03-18 18:39
Puffetikett
Dagens ETC

Coronautbrottet ger världens regeringar ny makt att rädda världen

Tar politikerna chansen? Pandemin slår mot bransch efter bransch. Alla skriker efter att regeringar ska ge ekonomisk hjälp och garantier. Det betyder makt. Som att villkora med omställning.

Coronaepidemin ger kortsiktigt minskade utsläpp växthusgaser därför att vi reser mindre och därför att ekonomin varvar ner. Därefter kommer en klimatpolitisk kris. Det är inte en kris på grund av klimatförändringar. Det blir en kris där världens politikers klimat­engagemang kommer att ställas på avgörande prov.

Miljoner företag i världen kommer inte att kunna drivas vidare utan statligt stöd. Flygbolag, kryssningsbolag, hotell och restauranger kommer att vara konkursfärdiga inom några dagar eller veckor. Oljebolag, raffinaderier, bil- och flygplanstillverkare kommer att följa. Den ekonomiska nedgången kommer också att minska efterfrågan inom andra sektorer, sänka priserna och driva många företag mot konkurs.

Världens regeringar kommer att använda de möjligheter stater har att skapa pengar, och att sätta framtida skattebetalare i skuld för att hålla igång ekonomin och rädda företag.

Regeringarna i världen har därmed, under ett par år, en industripolitisk makt som de aldrig tidigare haft. De avgör hur framtidens samhälle ska se ut. Ska skattebetalarnas pengar användas för att rädda flygbolag och oljebolag? Eller ska de gå till att rädda tillverkare av solceller och vindkraftsbolag? Ska man använda skattebetalarna pengar för att rädda kolgruvor eller för att finansiera utvecklingen av vätgasdriven stålproduktion?

Det är lätt att förutse att det är de gamla, stora och väl etablerade företagen som kommer att vara mest framfusiga, få direkt audiens hos ministrar och – i värsta fall – också de största stöden. 

Bara i Sverige kan man förvänta sig att staten på olika sätt satsar pengar motsvarande flera statsbudgetar för att hålla igång ekonomin under de närmaste åren under, och efter, coronaepidemin. EU kommer att överge regler om statsstöd som begränsat möjligheter till företagsstöd och därmed åter ge folkvalda församlingar möjligheter att styra. Därför blir det en särskilt viktig uppgift för journalister och medborgare att följa och förstå hur denna plötsligt uppkomna makt används. 

Vi ser hur de som inte tar klimatriskerna på allvar föreslår att trängselskatterna ska tas bort, och några att flygets skatter ska avskaffas. Det är uppenbart bara för att sabotera klimatpolitiken. Det är nu regler och myndighetsrekommendationer som gör att resandet minskar. Inte höga biljettpriser eller kostnader för bilister och flygbolag.

Andra och större tilltag kommer att vara svårare att förstå. Regeringar som inte direkt vill visa att de stöder fossilföretags överlevnad kommer överlämna pengar till banker och ekonomiska institutioner att förmedla stödet på ett mindre transparent sätt. Därmed blir det viktigt att granska vilka regler som formulerats för hur sådana pengar får användas. 

Globalt är det särskilt viktigt hur i vilken grad USA kommer att rädda företagen som utvinner gas och olja ur skiffer och konkursade kolgruvor. Det är viktigt om Kina stimulerar ekonomin genom att finansiera mer solel eller fler kolkraftverk.

Man det finns också fantastiska möjligheter när staten ska sätta fart på ekonomin. Om dessa pengar används för att utveckla framtidens industri som inte hotar klimatet kan det både bidra till att undvika ohanterliga klimatförändringar och skapa ekonomiskt välstånd i de länder som har skickliga regeringar.

Sverige har flera goda möjligheter. Dels har vi bra resurser för att få fram stora mängder förnybar el och dels har vi faktiskt industriella planer färdiga. Regeringen startade 2015 Fossilfritt Sverige under ledning av Svante Axelsson. Tillsammans med olika industrisektorer har fossilfritt Sverige tagit fram färdplaner för att göra dessa olika branscher fossilfria. Drygt ett dussin sådana planer ligger nu färdiga. Företagen är redo, statens och branscherna uppgifter för genomförandet är beskrivna. 

Det kommer inte att gå av sig själv att förverkliga planerna. Det krävs att staten och myndigheter gör vad de ska enligt planerna. Det krävs ibland ändrade lagar och regler. Ibland behövs pengar till forskning, och sedan styrmedel för att man branscherna ska få träna sig på att använda den nya tekniken i industriell skala. 

Utvecklingsprocesserna ska fungera på samma sätt som när några länder gjorde sol- och vindenergin till världens billigaste sätt att producera el.

Resten av år 2020 kommer ha större betydelse för världens utsläpp av växthusgaser än de senaste decennierna. Möjligheterna till demokratisk styrning är större än någonsin. Men det krävs att medierna, världens miljöengagerade medborgare och politiker ser möjligheterna och klarar av att ge uppmärksamhet åt dessa. Trots att coronaviruset leder till överbelastning av sjukvården, mänskligt lidande och mycket indirekt elände i samhället.

Nu kan bra ekonomisk politik rädda världen. Politiker som vill har chansen att göra Sverige till världens första fossilfria och industriellt framgångsrika välfärdsland.

Under 2020 kommer vi att uppleva en klimatpolitisk kris med stora möjligheter. De kommer inte igen.    

800dagar