Costa Rica.

2015-11-16 18:59
I Costa Rica är landets vägnät mycket sårbart för extrema väderfenomen. Denna motorväg som binder samman huvudstaden San José med kusten vid Karibiska havet tvingas redan nu stängas av fler gånger om året på grund av jordskred. Bild: Diego Arguedas Ortiz/IPS
I Costa Rica är landets vägnät mycket sårbart för extrema väderfenomen. Denna motorväg som binder samman huvudstaden San José med kusten vid Karibiska havet tvingas redan nu stängas av fler gånger om året på grund av jordskred.

Centralamerika vill ha extra stöd för klimatanpassning

De senaste decennierna har länderna i Centralamerika drabbats av extrema väderfenomen som orkaner och svår torka. Nu vill sex av länderna att omvärlden ska klassa regionen som särskilt sårbar för klimatförändringar.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

En grupp organisationer ligger bakom ett initiativ som kräver att ett kommande bindande klimatavtal ska slå fast att Centralamerika är särskilt sårbart för ett förändrat klimat – en status som för närvarande gäller för små fattiga önationer och världens minst utvecklade länder.

Initiativet kom med som ett förslag vid det sista förberedande mötet i Bonn inför den överenskommelse som ska slutass vid FN:s klimattoppmöte i Paris i december. Om det antas kan länderna i Centralamerika bli prioriterade när resurser för att hantera ett förändrat klimat ska fördelas.

– Det civila samhället, och jag skulle även säga regeringarna, kräver detta. Det skulle kunna ge regionen förbättrade möjligheter till finansiering, ny teknik och ökad kapacitet, säger Tania Guillén, som arbetar med klimatfrågor på den nicaraguanska miljöorganisationen Humboldt Centre.

Ordval får stor betydelse

Språkliga formuleringar har blivit allt viktigare inför FN:s stora klimatmöte eftersom ordval kommer att få stor betydelse för de juridiskt bindande delarna av ett kommande avtal.

Centralamerikas 48 miljoner invånare lever på ett område som skiljer Stilla havet och Karibiska havet åt. Nästan hälften av regionens befolkning, 23 miljoner människor, lever i fattigdom.

Ända sedan orkanen Mitch härjade i Centralamerika 1998 har det funnits en diskussion om att regionen är särskilt utsatt för extrema klimatfenomen.

Under det senaste året har flera katastrofer skördat människoliv och orsakat stor materiell förödelse i olika delar av regionen. Ett jordskred inträffade i Cambray i Guatemala i oktober och havshöjning hotar ögruppen Kuna Yala i Panama. Mest bestående är den torka som är sammankopplad med väderfenomenet El Niño, vilken försvårat jordbruket i Centralamerikas så kallade torra korridor ytterligare. Denna korridor består av torra skogar där befolkningen livnär sig på självförsörjande jordbruk. Nederbörden låg under årets torra period på bara 40 till 60 procent av den normala.

Centralamerika står för endast 0,6 procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Om kravet på att regionen ska klassas som särskilt sårbar för klimatförändringar infrias så skulle möjligheterna att få internationell finansiering för förebyggande insatser öka.

”Kan skapa en oändlig lista”

Det kommer dock inte bli lätt att uppnå denna status i förhandlingarna, eftersom andra utvecklingsländer kan komma att ställa sig i vägen. El Salvador, som för närvarande är ordförandeland inom det centralamerikanska integrationssystemet Sica står bakom förslaget, som även undertecknats av Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua och Panama.

Edwin Castellanos, som kommer att vara Guatemalas chefsförhandlare vid det stora klimatmötet, påpekar att även andra utvecklingsländer vill bli prioriterade stater.

– Problemet är att detta kan skapa en oändlig lista, säger han.

 

Klimatavtalet

• Ett nytt avtal ska förhandlas fram på FN-mötet i Paris 30 november till 11 december.

• Avtalet ska innehålla överenskommelser om utsläppsminskningar, klimatbistånd från rikare till fattigare länder, anpassning till oåterkalleliga effekter av uppvärmningen med mera.

• Frågan om hur ansvaret ska fördelas genomsyrar allt i förhandlingen. I dag har Kina de klart största utsläppen men historiskt är det USA och de europeiska länderna som har stått för mest.

 

Tema

Klimatmötet i Paris

Artiklar