Kommentar / Johan Ehrenberg.

2017-01-11 07:31

Branschen har sig själv att skylla

Fjärrvärme är ingen dum idé. Att gemensamt värma våra bostäder, fasa ut energislöseri och oljepannor samt skapa hyfsat lika priser för alla boende är ju inte fel. Fjärrvärmens succé i Sverige är också världsunik. 

Problemet är att fjärrvärmebranschen upprätthåller lokala monopol. Att själva nätet ägs av kommuner eller regioner hade kunnat vara bra, men när det kombineras med att man samtidigt äger kraftvärmeverken uppstår en konservativ ≈makt som verkar mot lösningar som på sikt är ännu bättre. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


Fjärrvärmeverken vill elda på – inte störas av annan energiproduktion (som stora solcellsanläggningar eller geoenergi). Branschen lobbar för att skydda status quo och blir därmed en buse i klimatdebatten. Dessutom motarbetar den att andra ska kunna använda monopolnätet. En bonde med mycket värmeproduktion eller en stor solanläggning får oftast usla ekonomiska villkor för att skicka in värme till andra som nyttjar nätet. 

Istället för att vara den goda värmekraft som hela tiden utvecklas mot mer folklig demokrati och deltagande har fjärrvärmen blivit kommunpamparnas och de privata monopolföretagens maktsfär. Då gör de också bort sig när de utmanas av sol- eller ny lokal geoenergi.

För utvecklingen går framåt. Nu kommer produkter som gör att byar och hyreshus kan göra sin el och värme själva utan att bränna sopor eller skapa andra CO2-utsläpp. Om de kopplades till fjärrvärmenätet skulle systemet kunna fungera som en energilagring för oss alla. På samma sätt som elnätet kan balanseras genom lagring av el kan värme lagras och skapas i hus och mark och balanseras med kraftvärme.

 

Men kraftvärmeverken diskuterar i stället sin egen maximala kortsiktiga lönsamhet. Det är inte bara onödigt, utan också farligt eftersom fjärrvärmen snart riskerar en backlash när människor inser att den inte är klimatneutral.

Sveriges årliga utsläpp från fossil energi är 65 miljoner ton koldioxid – en siffra som många känner till. Men att utsläppen per år är omkring 31 miljoner ton från bioenergin vet ytterst få. Att bränna sopor är inte klimatneutralt, och att bränna trädtoppar eller flis ger också direkta utsläpp som tar decennier att neutralisera.

Så fjärrvärmebranschen leker farligt när den försöker stoppa energiproduktion med lägre utsläpp.

Det finns ju lösningar. I Högdalen i Stockholm invigdes nyligen en liten pyrolysanläggning som gör biokol. Den är kopplad till fjärrvärmen och åstadkommer på så vis både CO2-lagring och värme samtidigt. Fantastiskt!

Tänk om fjärrvärmen skulle utnyttja sin lobbykraft till att försöka få igenom en kollagringsavgift på all värme som sedan går till de som gör CO2-lagring. Då skulle fjärrvärmen kunna få stöd för att elda med kollagring (vilket är dyrare idag) och därmed vara en framtidslösning – inte en bromskloss. Att sedan hjälpa andra klimatsmarta att använda fjärrvärmenätet istället för att försöka stoppa alternativen borde vara en självklarhet.