Klimat.

2017-12-13 15:41
Enligt FN kastas nästan lika mycket mat bort i världens rika länder årligen som all den mat som produceras i Afrika söder om Sahara. BILD TT
Enligt FN kastas nästan lika mycket mat bort i världens rika länder årligen som all den mat som produceras i Afrika söder om Sahara.

Bortslösad mat hade kunnat mätta alla

En tredjedel av all mat på jorden som produceras för människor går på olika sätt förlorad, enligt FN.

Den bortslösade maten skulle räcka för att stilla hungern hos alla människor som tvingas gå till sängs hungriga.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Enligt FN går närmare 1,3 miljarder ton livsmedel varje år förlorade i världens produktionskedjor – hela vägen från jordbruken till människors hushåll.

Men slöseriet innebär också att stora resurser i form av åkermarker, vatten, energi och olika insatsvaror går förlorade, samtidigt som utsläppen av växthusgaser ökar.

Medvetet och omedvetet

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO understryker att matslöseriet både sker medvetet och omedvetet. Det inträffar i produktionsledet i samband med bland annat skörd, lagring och transporter, men också på grund av marknads- och prismekanismer eller på grund av olika regler. En annan form av slöseri är när färdigproducerad mat inte konsumeras utan blir dålig eller av andra skäl slängs av butiker eller konsumenter.

Strikt datum är boven

Frukt och grönsaker tillhör enligt FAO de varor som i högst grad förslösas. Enligt organisationen kastas nästan lika mycket mat bort i världens rika länder årligen som all den mat som produceras i Afrika söder om Sahara.

Konsumenter i Europa och Nordamerika kastar i genomsnitt bort runt 100 kilo mat om året, medan siffran för konsumenter i södra Afrika och Sydasien är mindre än en tiondel. Enligt FAO hänger detta ofta samman med att konsumenter allt för strikt följer – eller har bristande kunskaper om – datummärkningen av produkter, på att mat förvaras fel, eller på bristande inköpsrutiner och matlagningskunskaper.

Nära gaffeln i väst

Forskningsinstitutet World Resources Institute påpekar att matslöseriet i världens rika länder i högre grad inträffar ”nära gaffeln”, medan det i utvecklingsländer främst sker ”nära jordbruken”.

Som exempel kan nämnas EU:s medlemsländer där beräkningar som gjorts nyligen visar att närmare 70 procent av den mat som går förlorad gör det i butikskedjorna eller i hushållen, medan resten går förlorad i produktionsledet.

I USA beräknar landets jordbruksdepartement att hela 31 procent av all mat går förlorad i butiks- och konsumentledet. Detta slöseri innebär bland annat att mat som kunde ha gått till behövande familjer i stället hamnar på soptippen, samt att detta tillsammans med det övriga resursslöseri det innebär har stora miljökonsekvenser.

På det globala planet konstaterar FAO att hunger fortsätter att vara en av de allra största utmaningarna – trots att produktionen av mat egentligen är tillräcklig.

Frukt och grönsaker det som slängs mest

 En tredjedel av all mat som produceras i världen beräknas på olika sätt gå förlorad, samtidigt som nästan en miljard människor tvingas gå hungriga.

Frukt och grönsaker tillhör enligt FAO de varor som i högst grad förslösas.

Matslöseriet i världens rika länder beror på att konsumenter allt för strikt följer – eller har bristande kunskaper om – datummärkningen av produkter, på att mat förvaras fel, eller på bristande inköpsrutiner och matlagnings-kunskaper.

I utvecklingsländer kastas bara ungefär en tiondel så mycket mat.

 

Grundades i Heidelberg

FIAN är en internationell människorättsorganisation som arbetar för att synliggöra och bekämpa kränkningar av människors rätt till lämplig mat och försörjning.

FIAN grundades i Heidelberg, Tyskland 1986 och har funnits i Sverige sedan 1990.