Klimat.

2020-11-05 10:53
Vattenfalls två fossilgaseldade kraftvärmeverk i Diemen, Diemen 33 och 34. Bild: Shutterstock
Vattenfalls två fossilgaseldade kraftvärmeverk i Diemen, Diemen 33 och 34.
Puffetikett
Dagens ETC

Bioenergi anses ohållbar i Nederländerna: "Slöseri"

Att elda biomassa för el och värme är slöseri och miljardsubventionerna till biokraftvärmeverken ska stoppas. Det anser den nederländska regeringens rådgivande organ SER. Snart presenterar regeringen ett nytt ramverk för hållbar biomassa.

Beskeden har fått Svenska Vattenfall att pausa planerna på ett nytt biokraftvärmeverk i nederländska Diemen.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Den nederländska regeringens oberoende rådgivande organ Socio-ekonomiska rådet, SER, uppmanar regeringen att sluta bränna biomassa. I en färsk rapport skriver de att biomassa är en viktig resurs och att det är slöseri att bränna den. Användningen bör istället styras mot områden där biomassan bäst bidrar till en koldioxidneutral och cirkulär ekonomi. Störst nytta gör biomassan enligt analysen som råvara till textilier, byggmaterial och inom kemikalieindustrin. De sämsta alternativen är att använda den som energikälla, utom som temporär lösning för tunga transporter, flyg och sjöfart.

– Biomassa är värdefulla råvaror och det finns inte tillräckligt av dem varken i Nederländerna eller globalt för att ersätta fossila råvaror på alla områden. Ineffektiv användning av bioråvara bör därför avvecklas de närmaste åren, på alla områden där alternativ redan finns eller är på gång, säger Jeroen Windt, talesperson på SER.

Nytt ramverk innan årets slut

Att elda biomassa för el och att använda den som biodrivmedel för bilar och andra lätta fordon hamnar i absoluta botten på listan över möjliga användningsområden. Att bränna den för värmeproduktion är inte mycket bättre, enligt SER, som därför uppmanar regeringen att så snart som möjligt strypa de miljardsubventioner som går till biovärmeverken. Ett slutdatum för subventioner till elkraftproduktionen är redan satt.

SER slår också fast att inte heller import av träpellets för värme- och elproduktion bör betraktas som hållbart.

– Regeringen har meddelat att de tar till sig våra råd, och att de ska ta närmare beslut i frågorna innan årets slut, säger Jeroen Windt.

SER:s rekommendationer bildar underlag för ett helt nytt ramverk för hållbar användning av biobaserade råvaror som den nederländska regeringen väntas presentera i december.

Uppskjuten byggstart

Utvecklingen påverkar svenska Vattenfall, som i väntan på klara besked om regeringens nya politik har skjutit på byggandet av ett planerat biokraftvärmeverk i Diemen utanför Amsterdam.

–  Ett eventuellt investeringsbeslut från Vattenfalls sida tas först när alla tillstånd och politiska ramverk om biomassa är på plats.Vi tar givetvis även intryck av den allmänna debatt som förs om biomassa både lokalt och i övriga Nederländerna, säger Markus Fischer, pressekreterare på Vattenfall.

”Speglar inte verkligheten”

Bioenergi är ett hett debatt­ämne i Nederländerna. Strax innan SER släppte sin rapport i somras sa den högerliberale klimatministern Eric Wiebes att biomassa är avgörande för att uppnå landets mål för förnybar energi och utsläppsminskningar, och underströk att den pellets som används i holländska kraftverk är rester från träindustrin.

”Sådana rester måste du bli av med det, så det är bättre att du gör något användbart med det”, sa han till public service-bolaget NOS. Miljörörelsen svarade med att beräknade utsläppsminskningar från biobränslen inte speglar verkligheten, utan bara existerar i bokföringen. Organisationen FAB (Federation against biomass power plants) har framhållit att förbränning av biobränslen leder till ökade utsläpp och ökad global upphettning, om hela livscykeln för biomassan tas med i beräkningen.

Jesse Klaver, ledare för det vänster/gröna partiet GroenLinks, är inne på samma linje och säger att SER:s rekommendationer markerar ”slutet för biomassa som energikälla”.

”Det är bra råd, och vi måste sluta använda det så snart som möjligt”, sa Klaver när rapporten släpptes, enligt Dutch News.

Kompensation till företag

Nederländerna tillhör de länder som har minst förnybar energi i sin energimix, endast 7,4 procent (2018), långt under det officiella målet på 14 procent. Större delen, drygt 60 procent utgörs av biomassa. Då ingår förbränning i både kraftverk och i hushållen.

För att nå klimatmålen och ersätta bortfallet när biokraftvärmeverken fasas ut krävs satsningar på andra energislag, enligt SER, som föreslår att regeringen stöttar utveckling av exempelvis geotermisk och hydrotermisk energi, vätgas och vind- och solkraft. Rådet anser också att regeringen ska kompensera företag som riskerar att förlora ekonomiskt på en snabb avveckling av el- och värme­produktion från biomassa.

800dagar

Biobaserade råvaror

Socio-ekonomiska rådets rapport ”Biomass in the balance – A sustainability framework for high-value use of bio-based raw materials” tillkom på regeringens uppdrag.

Rapporten bildar underlag till regeringens kommande ramverk för hållbar användning av biomassa.

SER använder orden biobaserade råvaror istället för biomassa, och inkluderar därmed allt organiskt material.

Biobaserade råvaror bedöms i rapporten efter hur väl de bidrar i övergången till en koldioxidneutral cirkulär ekonomi. Rapporten förutsätter att biomassa även återförs till marken och berikar jorden. Det är ett av hållbarhetskriterierna.

Bortsett från livsmedel och foder, ger användningen av biobaserade råvaror enligt SER störst värde i form av textilier, byggmaterial och råvara för kemikalieindustrin ( exempelvis till bioplast).