Klimat.

2017-10-01 21:43
Samåkning är ett mer hållbart sätt än att köra ensam.  Bild: Christine Olsson/TT
Samåkning är ett mer hållbart sätt än att köra ensam.

Bilpooler allt populärare

Bilpoolsbranschen har medvind. Volvoägda Sunfleet växer med 25 procent per år.

”Bilen som delad resurs är en viktig del i framtidens transportlösningar”, säger Rasmus Trygg, marknadsförare på Sunfleet.

 

Privatägda bilar används i genomsnitt en timme om dygnet, samtidigt som de står för 85 procent av våra transportkostnader. I spåren av demografiska förändringar, förändrad efterfrågan och ny teknologi håller ett integrerat nätverk av offentliga och kommersiella transportmedel på att växa fram, gränsen mellan offentliga och privata transporter suddas ut.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Företagen står på kö för att få vara med i utvecklingen. Enligt en färsk studie från ABI research kommer intäkterna från globala transportdelningstjänster att överstiga 65 biljoner kronor 2030. Biljättar som Volvo, Volkswagen, Ford, BMW och General Motors har förstått att framtiden handlar om att sälja ”rörlighet”.

– Bilindustrin kommer att förändras mer de kommande fem åren än den har gjort det senaste halvseklet, sa Mary Barra, vd för General Motors, vid World Economic Forum förra året.

Bokar bil per timme

Volvo äger bildelningstjänsten Sunfleet, en kommersiell bilpool med närmare 1 400 bilar på 50 orter i Sverige. Medlemmarna bokar bil per timme via företagets mobilapp och hämtar och lämnar bilen vid särskilda stationer. Fler och fler upptäcker fördelarna, enligt Rasmus Trygg, marknadsförare på Sunfleet.

– Vi växer med 25 procent varje år, både vad gäller medlemsantal och antal bilar, så utvecklingen ser god ut, säger han.

Sedan en tid testar Sunfleet att knyta ihop sin bildelningstjänst med Resplus, en produkt som Samtrafiken (ägs av 38 kollektivreseföretag) tagit fram.

– Det är ett pilotprojekt som möjliggör resor inom flera län med Sunfleets bilar och kollektivtrafiken med hjälp av ett gemensamt färdbevis, säger Rasmus Trygg.

Brist på p-platser är hinder

Det största hindret för de kommersiella bilpoolernas expansion är bristen på parkeringsplatser, enligt Rasmus Trygg och andra branschföreträdare.

– Det finns inte tillräckligt med p-platser för att att vi ska kunna möta medlemstillväxten, det hämmar utvecklingen i storstäderna. Eftersom det fortfarande saknas en juridisk definition av vad en bilpool är kan inte kommunerna tilldela bilpoolerna särskilda p-platser, säger Rasmus Trygg.

Om allt fler väljer att dela och samåka skulle problemet å andra sidan vara löst.

Ser du några samhällsnyttiga aspekter av att fler skulle välja bilpooler framför att äga en bil?

– Bilen som delad resurs är en viktig del i framtidens transportlösningar, men bilen kan inte vara lösningen för alla resor. Kollektivtrafiken är alltid navet och bilpoolen ett komplement inom staden, säger Rasmus Trygg.