Klimat.

2019-06-17 11:09
Bild: Fredrik Sandberg/Thomas Johansson/TT
Puffetikett
Dagens ETC

Beskedet: Målet om Preemraff ska prövas i domstol

Än är inte frågan om Preems utbyggnad av sitt raffinaderi i Lysekil avgjord. Det står klart efter att Mark- och miljööverdomstolen på måndagen gav klartecken till en prövning av beslutet.

Mark- och miljööverdomstolen kommer att pröva Preems tillstånd att bygga ut sitt raffinaderi i Lysekil. Det beskedet gav domstolen på måndagens förmiddag.

– Det är absolut det bästa besked vi kunde fått. Det är ju ingen färdig vinst, det handlar bara om att fallet ska tas upp av Mark- och miljööverdomstolen så nu hoppas vi att de använder sig av miljöbalken och att man följer Parisavtalet samt alla andra miljökonventioner som kräver av oss att minska utsläppen och inte tillåter en utbyggnad, säger Agnes Lansrot, en av ett 40-tal aktivister från Extinction Rebellion som på måndagen samlats utanför Svea hovrätt i Stockholm där Mark- och miljööverdomstolen finns.

Tas upp 2020

Enligt domstolen kommer en huvudförhandling i målet att preliminärt hållas första kvartalet 2020. Extinction Rebellions planer är nu därför att fortsätta lyfta frågan så att det slutliga beslutet går i klimatets riktning.

– Vi måste helt enkelt försöka se till att Mark- och miljööverdomstolen förstår att det är helt omöjligt att tillåta en utbyggnad om man samtidigt ska minska utsläppen, säger Agnes Lansrot.

– Vi måste också se till att alla i hela Sverige inser vikten av det här. Det finns ett stort lokalt engagemang, men vi vill engagera hela landet, säger hon.

Monica Boman, presskontakt för Nätverket Stoppa Preem Raff, är också nöjd med dagens besked.

– Det är viktigt att miljööverdomstolen nu beslutat om prövningstillstånd. Då kan det ta ytterligare ett år innan de fattar beslut om Preems utbyggnad eller ej. Så det är bara att jobba vidare med frågan, lyfta den gång på gång, säger hon.

"Totalt klimathaveri"

Även Greenpeace säger sig välkomna beslutet.

– Det vore ett totalt klimathaveri om svenskt rättsväsende år 2019 inte kunde pröva fossil expansion mot våra klimatmål. Vi måste ha nettoutsläpp noll till år 2030 om vi ska klara målen. Att då bygga ut i Lysekil gå helt enkelt inte ihop. Risken att Sverige missar klimatmålen ökar kraftigt då, säger Rolf Lindahl, ansvarig för klimat- och energirelaterade frågor på Greenpeace Sverige.

Preem själva är mer återhållna i sin reaktion på domstolens beslut. I ett mejl till Dagens ETC skriver Ludwig Kollberg, tillförordnad presschef på Preem, att de tagit del av Mark- och miljööverdomstolens beslut och att de nu kommer att ta god tid på sig "att läsa igenom beslutet, och värdera hur det kommer att påverka processen framåt".

Fördubblade utsläpp

Det var i november 2018 som drivmedelsjätten Preem fick tillstånd att bygga ut sin anläggning utanför Lysekil. Enligt bolaget är det FN-organet IMO:s krav på renare fartygsbränsle som gjort att en utbyggnad är nödvändig. Ombyggnationen handlar enligt Preem om att sänka svavelhalten i produkterna och klara skärpta miljökrav.

Resultatet blir samtidigt ökade utsläpp av växthusgaser, från 1,7 miljoner ton årligen till 3,4 miljoner ton. Enligt Preem kommer denna ökning att kompenseras i ett senare skede.

Totalt uppskattar Preem att de nya produkterna som ska komma ut ur ett ombyggt raffinaderi kommer att minska utsläppen i användarledet med 800 000 ton årligen.

– Alternativet att inte bygga ut skulle inte betyda att vi räddar världen, utan bara att någon annan producerar samma produkter men med betydligt högre utsläpp. Vi har det mest energieffektiva raffinaderiet i Europa. Efterfrågan på produkter är större än någonsin globalt, och det är inte så att efterfrågan skulle minska om Preem inte fanns, sade Preems vd, Peter Abrahamsson, till Dagens ETC i november förra året.

Om Preemraff Lysekil

2017 stod Preem i Lysekil för utsläpp av 1,58 miljoner ton koldioxid, enligt Naturvårdsverket. Det motsvarar cirka två procent av hela Sveriges klimatpåverkande utsläpp.

20 år tidigare låg utsläppet på cirka en miljon ton, och 30 år tidigare under 800 000 ton.

En procent av produktionen vid Preem är förnybar.

Bränsleanvändningen vid Preemraff Lysekil bedöms öka från dagens ca 7 000 GWh till ca 11 500 Gwh. Elanvändningen förväntas öka från dagens ca 550 GWh till ca 1 000 GWh per år i och med nya anläggningar.

Att konvertera tjockolja till svavel- och metallfria fordonsbränslen är energikrävande. Det innebär att en ökad andel av den inkommande råoljans kol ger utsläpp av koldioxid vid raffinaderiet, enligt Preem minskar i stället utsläppen vid användning av produkterna.