Klimat.

2020-05-26 10:40
”För att hejda klimatförändringen måste oljeanvändningen minska snabbare än vad marknadskrafterna leder till”, säger André Månberger, forskare i miljö- och energisystem vid Lunds universitet.  Bild: Jacob Ford/AP/TT
”För att hejda klimatförändringen måste oljeanvändningen minska snabbare än vad marknadskrafterna leder till”, säger André Månberger, forskare i miljö- och energisystem vid Lunds universitet. 
Puffetikett
Dagens ETC

Är oljebolagens kris permanent?

Oljebranschen har krisat förut, men den här krisen liknar inga tidigare utmaningar som sektorn stått inför.

– Dagens kris är extrem sett till hur snabbt det har gått och hur mycket efterfrågan på olja har minskat, säger energiforskaren André Månberger.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Oljebranschen var en av de första som drabbades när reseförbud och andra restriktioner infördes i land efter land. Det ledde till att oljekartellen Opec i april ingick ett ovanligt avtal som även inkluderade länder utanför organisationen, för att minska den globala oljeproduktionen med tio procent under maj och juni.

Nedskärningarna är de största som någonsin gjorts, men det räcker inte för att stabilisera marknaden. Efterfrågeraset har också lett till att en del olönsam utvinning har stängts ner, i alla fall tillfälligt, och att nyinvesteringarna pausats vilket på sikt kan minska den totala oljeproduktionen i takt med att fält sinar.

Men fortfarande utvinns mer olja än vad världen i dagsläget gör av med, och läggs  på lagring i väntan på att världsekonomin ska spurta igen.

Lagren är överfulla

Hur länge nedgången för branschen kommer att pågå är omöjligt att ge något säkert svar på, men Internationella energirådet (IEA) spår att efterfrågan och utvinningen kan vara mer i balans redan till hösten. Detta förutsatt att coronarestriktionerna lättar och att det inte blir någon andra våg av smittspridning.

– Dock är lagren så fulla att det kommer att hålla ner oljepriset under ansenlig tid, säger André Månberger, forskare i miljö- och energisystem vid LTH, Lunds universitet, och knuten till ett nationellt forskningsprojekt om kopplingar mellan geopolitik och hållbar utveckling.

Vad ”ansenlig tid” kan innebära beror mycket på hur ekonomin utvecklas och när vi kan lägga krisen bakom oss, menar han.

Svårt för fracking

Blir krisen långvarig kommer de uteblivna investeringarna i ny olja att påverka mer än om krisen snart är över.


Prenumerera på ETC:s Klimatnyhetsbrev

 

– Det krävs betydande investeringar varje år i ny utvinningskapacitet för att kompensera för sinande befintliga oljekällor. Nuvarande investeringstakt kan inte upprätthålla produktionen på sikt vilket kan leda till högre priser om några år, säger André Månberger.

Än så länge har betydligt färre oljeproducenter tvingats i konkurs än under prisnedgången 2014. Stora bolag som Exxon Mobil kan låna pengar till låg kostnad och klara av långa perioder med låga priser, medan bland annat små och medelstora företag inom fracking i USA, som expanderat kraftigt på senare år och har hög skuldsättning, har det särskilt svårt nu.

– Företag som går i konkurs kan köpas upp billigt av de som har finansiella möjligheter. När priserna sedan går upp kan bolag som köpt upp andra på ”rea” bli lönsamma, säger André Månberger.

– Men det är värt att komma ihåg att den privata oljesektorn inte är lika lönsam och attraktiv för investerare i dag som den var för 30 år sedan, eftersom utvinningskostnaderna stigit snabbare än marknadspriset, säger han.

– Det borde leda till färre investeringar i den sektorn då investerare kan få bättre avkastning på sitt kapital inom andra branscher.

– Nuvarande topp för oljeutvinningen inträffade 2018, huruvida den kommer att överträffas framöver kommer vi inte att veta med säkerhet på många år.

Fråga om dynamik

Peak oil eller inte, oavsett vad så kommer vi att fortsätta använda olja under överskådlig tid, säger André Månberger.

– Oljeanvändandet tar inte bara slut, det handlar snarare om en dynamik där oljan gradvis blir dyrare att utvinna samtidigt som alternativ tas fram eller användare får anpassa sig med ändrat beteende, som att samåka, dela bil i bilpool eller åka kollektivt. Denna dynamik har pågått sedan oljekriserna på 70-talet så det är inget nytt.

Hur ska de politiker som vill gynna en grön omställning agera?

– Framför allt inte rädda oljeindustrin, men också minska ländernas fossilberoende ­genom satsningar på saker som förnybar energi, kollektivtrafik och energieffektiv stadsplanering. För att hejda klimatförändringen måste oljeanvändningen minska snabbare än vad marknads­krafterna leder till.

800dagar

Sjunkande efterfrågan

Efterfrågan på olja har enligt den senaste statistiken från IEA sjunkit med 19,9 miljoner fat per dag 2020, jämfört med med samma period förra året.

För hela 2020 förutspår IEA en nedgång med 8,6 miljoner fat per dag, förutsatt att en andra våg av covid-19 uteblir.

Samtidigt förutspår rådet en fortsatt ökning av sol- och vindkraft med 15 respektive 10 procent 2020.