Klimat.

2019-01-10 16:00
Puffetikett
Dagens ETC

Analys: Skatt kan ha minskat flygresandet

Antalet flygpassagerare minskade för första gången på fem år under perioden april-september förra året. Kan det vara flygskattens införande som ligger bakom?

Kanske, men inte bara, enligt en analys från Transportstyrelsen.

Flygskatten som infördes i april 2018 har som mål att påverka svenskarnas beteende i fråga om flygande. Och som beteendeförändrare kan den redan ha börjat ge effekt. Det vill säga med betoning på ”kan”.

Den försiktiga slutsatsen drar Transportstyrelsen efter att ha analyserat det första halvåret med flygskatt, det vill säga perioden april-september 2018.

Det Transportstyrelsen funnit är att antalet flygpassagerare minskade under perioden, vilket är ett trendbrott efter fem år med ökande antal passagerare. Totalt flög 690 000 färre passagerare från svenska flygplatser än vad Transportstyrelsen prognostiserade hösten 2017.


Prenumerera på ETC:s Klimatnyhetsbrev

 

Bromsad ökning

Nedbrutet i inrikes- och utrikestrafik har antalet passagerare som flyger till Europa fortsatt öka, visserligen långsammare än tidigare, medan det är antalet inrikespassagerare som gått ned. När det gäller resor till destinationer utanför Europa har man inte kunnat se någon minskning alls.

Förändringarna rimmar väl med vad forskningen redan antytt, att resenärers priskänslighet är större på kortare avstånd, möjligtvis på grund av att det finns fler alternativa sätt att nå sina resmål, vilket skulle förklara varför det är inrikesflyget som minskat.

Men några definitiva slutsatser vill Transportstyrelsen inte dra.

– Vi har bara analyserat ett halvår och därför är det svårt att dra långtgående slutsatser om skattens effekter. Det lägre antalet passagerare beror sannolikt till viss del på flygskatten, men också på andra faktorer såsom naturliga upp- och nedgångar och nedlagda flygbolag, säger Simon Posluk, enhetschef på Transportstyrelsen, i ett pressmeddelande.

800dagar