Tre frågor.

2017-11-16 16:00
Bild: Oscar Segerström

”732 miljoner indier saknar toalett”

Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare på Wateraid Sverige som idag släpper en rapport om toalettbristen i världen.

Var i världen är toalettbristen mest akut just nu?

– Sett till antalet människor är Indien det land i världen där överlägset flest människor saknar toalett. Totalt lever 732 miljoner indier utan tillgång till toalett, mer än halva befolkningen. Sett till andel av befolkningen är problemet störst i Afrika söder om Sahara. Där har bara 28 procent tillgång till toalett.

– Det är en avgörande faktor till att barn löper 14 gånger så stor risk att dö innan sin femårsdag jämfört med i höginkomstländer.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Du har nyligen besökt Indien och sett vilka problem toalettbristen skapar, inte minst för kvinnorna i landet. Hur hänger toaletter och jämställdhet ihop?

– När det saknas skoltoaletter kan inte flickor gå i skolan eftersom de inte kan sköta sin menshygien, och när saniteten brister i hem och på sjukhus är det livsfarligt för kvinnor att föda barn eftersom de riskerar infektioner. Brist på toaletter kan också kopplas till trakasserier och sexuellt våld.

– Under mitt besök i Indien träffade jag kvinnor som berättade att de går tillsammans klockan fyra varje morgon för att uträtta sina behov bakom några järnvägsspår för att minska risken att attackeras eller trakasseras av män. Det positiva är att det faktiskt blir bättre, och särskilt Indien har sett en stor utveckling de senaste åren tack vare regeringens satsningar och prioriteringar.

Vad behövs från politiskt håll för att förbättra situationen?

– Framför allt måste länder satsa mer på toaletter och avloppslösningar. Varje krona som satsas på sanitet ger fyra kronor tillbaka i form av högre arbetskapacitet, bättre utbildning och förbättrad hälsa. Det är alltså en bra investering, men trots det är sanitet underfinansierat både av länder och av biståndsgivare. Toaletter måste också i högre grad anpassas för kvinnors särskilda behov.