Energi.

2016-02-03 21:00
Rabia Ferrouki vid Internationella byrån för förnybar energi. Bild: Wambi Michael/IPS
Rabia Ferrouki vid Internationella byrån för förnybar energi.

2015 blev ett rekordår för förnybar energi

Nya siffror visar att 2015 var ett rekordår för investeringar i förnybar energi. Enligt en rapport från Bloomberg New Energy Finance uppgick de globala investeringarna i förnyelsebar energi till rekordhöga 329 miljarder dollar förra året.

Skulle du vilja göra din egen energi?

ETC Egen el kan ta fram ett förslag på solcellsanläggning utifrån dina förutsättningar.

Under de senaste fem åren har den installerade kapaciteten av solenergi ökat sju gånger medan den installerade kapaciteten av vindkraft mer än fördubblats. De globala investeringarna i förnybar energi har ökat sex gånger under det senaste decenniet och ökningen ser ut att fortsätta, uppger Internationella byrån för förnybar energi, Irena.

– På bara ett år har förnyelsebar energi bidragit till att Europa har minskat utsläppen och minskningen motsvarar Spaniens årliga utsläpp. Men precis som resten av världen måste vi nu anstränga oss ytterligare för att uppfylla våra åtaganden när det gäller förnyelsebar energi. Andelen förnybar energi inom EU ska vara minst 27 procent 2030, säger EU-kommissionens klimatkommissionär Miguel Arias Cañete.

Allt större intresse

Klimatavtalet i Paris i december har ökat fokus på förnyelsebar energi i globala energisystem. Det konstaterades vid det senaste mötet för Internationella byrån för förnybar energi som nyligen hölls i Abu Dhabi. Investeringarna i förnyelsebar energi väntas fortsätta växa trots att priset på fossila bränslen sjunkit.

– Världens ledare kom överens om ett avtal där den globala uppvärmningen ska hållas under två grader, med sikte på 1,5 grader. Det kommer att ha stor betydelse för framtiden, säger Adnan Z Amin, generaldirektör för Irena.

Han understryker att användningen av förnyelsebar energi ökar kraftigt och växer snabbare än vad många förutspått.

Ökar trots sjunkande oljepriser

Rabia Ferroukhi vid Irena menar också att investeringarna i förnyelsebar energi sannolikt kommer att öka. Detta med tanke på att hälften av de 185 länder som redovisat sina förslag till nationella bidrag till utsläppsminskningar har som mål att öka användningen av förnybar energi. Att priserna för sol- och vindkraft sjunker kommer också öka användningen av förnyelsebar energi, menar hon.

– Investeringar i förnyelsebar energi har ökat i Indien och Kina, trots att priset på fossila bränslen sjunkit, säger hon.

Behövs mer investeringar

Under året nådde utbyggnaden av den förnyelsebara energin rekordnivåer med 64 gigawatt vindkraft och 57 gigawatt solel i ökad kapacitet, enligt rapporten från Bloomberg New Energy Finance.

Att fallande olje- och gas­priser skulle förhindra utbyggnaden av förnyelsebar energi har motbevisats, menar Michael Liebreich från Bloomberg New Energy Finance.

Han säger att siffrorna talar sitt tydliga språk men påpekar samtidigt att det kommer att behövas mer investeringar från både den privata och den offentliga sektorn för teknikutveckling särskilt i de områden där över en miljard människor saknar tillgång till elektricitet.

Bidrar till nya arbeten

Om andelen förnyelsebar energi skulle fördubblas till 2030 i jämförelse med nivåerna 2010 skulle den globala bruttonationalprodukten kunna växa med 1,3 biljoner dollar, samtidigt som satsningen skulle bidra till social välfärd och nya arbeten, visar Irenas rapport Renewable Energy Benefits: Measuring the Economics.

DIGITAL PRENUMERATION

TVÅ VECKOR GRATIS!

Läs alla artiklar från Dagens ETC utan kostnad första två veckorna. Därefter är priset 199 kronor/månad. Ingen bindningstid. Du får dessutom Dagens ETC direkt till din mejl, alla dagar i veckan. Beställ för att läsa direkt.

Genom att klicka på ”Prenumerera” godkänner du prenumerationsvillkoren och samtycker till att ETC-företagen hanterar dina personuppgifter

Fortsatt ökning även i Sverige

Tillförseln av förnybar energi (bestående av biobränslen, vattenkraft, vindkraft och värmepumpar) har under lång tid haft en uppåtgående trend i Sverige.

Sedan slutet av 1970-talet har tillförseln av energi från förnybara energikällor mer än fördubblats.

Den största procentuella ökningen har skett inom vindkraft. Den ökade med 14 procent år 2014 och står för växande andel av energitillförseln.

Störst andel av förnybar energi kommer från biobränslen.

Källa: Energimyndigheten