Arbete.

2016-09-01 12:00
Bild: Sara Mac Kay

”Varför skulle jag sluta jobba?”

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Ålder inte avgörande

Kerstin Nilsson, forskare på Lunds universitet och SLU, och som studerat hållbart arbetsliv för äldre medarbetare, menar också hon att det är märkligt att pensionen så gott som enbart styrs av kronologisk ålder, och att man inte tar mer hänsyn till individers biologiska och mentala åldrande.

– Det hela är komplext. Faktorer med betydelse för att ingå i arbetslivet kan delas in i nio olika områden, som ens hälsa, fysiska och mentala arbetsmiljö, arbetstid och arbetstakt, chefernas attityder mot mig som äldre, tillfredställelsen med jobbet, om man rent ekonomiskt har möjlighet att gå i pension. Vill vi få fler att arbeta längre kan vi inte bara utgå från kronologisk ålder, för två 65-åringar kan ha helt olika förutsättningar beroende på hur deras arbetssituation har sett ut, säger hon.

Kerstin Nilsson menar att förslaget att höja pensionsåldern i princip bara utgår från ekonomi, och inte tar hänsyn till vad som faktiskt passar människor.

– Istället för att höja pensionsåldern bör organisationer och företag få incitament för att behålla sina äldre medarbetare, och se till att arbetsmiljön redan från början möjliggör det, att människor inte slits ut. Då skulle fler frivilligt vilja jobba till en högre ålder. Att tvinga människor att arbeta längre tror jag inte är hållbart, säger hon.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


Satsas inte

Istället för att kronologisk ålder ska vara vägledande i pensionssystemet tror hon att yrkesgrupp också bör spela roll.

­– Är det rimligt att exempelvis ett vårdbiträde eller byggnadsarbetare som har börjat sitt yrkesliv vid 18 år arbetar till samma ålder som en jurist? Det kanske inte är det, om man inte först ser till att göra arbets­miljön betydligt bättre, säger hon.

En annan faktor som kan få människor att vilja gå i pension, trots att de rent fysiskt klarar av att fortsätta jobba, är arbetsgivarens inställning till den som närmar sig pensionsålder. Kerstin Nilsson menar att många äldre upplever att det inte satsas på dem, att de inte värdesätts. En bild Marianne Rundström delar.

– Jag har träffat många som beskriver det som en sorgeprocess, att man inte är uppskattad längre. Själv har jag också märkt det, hur synen på mig som anställd förändrats. Den som närmar sig 60 är det ingen idé att satsa på längre, säger hon.

Pensionsutredningens förslag 2013:

Åldern för tidigaste uttaget av pension höjs från 61 till 62 år, och inom några år till 63 år.

Gränsen för garantipension höjs från 65 år till 66 år.

Den som vill ska ha rätt att jobba fram till 69 år istället för dagens 67 år.

Tjänstepension och privat pension får tas ut först vid 62 år istället för vid 55 år som i dag.