Inrikes.

2020-06-05 08:29
Harriet Wallberg. Bild: Jonas Ekströmer/TT
Harriet Wallberg.
Puffetikett
Dagens ETC

Tidigare testkoordinatorn välkomnar beslut om ökad provtagning

Vid månadsskiftet klev Harriet Wallberg av som Sveriges testkoordinater efter bara tre veckor. Hennes uppdrag förlängdes inte. Idag är hon kritisk mot att regeringens beslut om bred testning och smittspårning dröjt så länge.

– De utbyggda och kostnadsfria testerna är slutsatsen av mitt arbete, säger hon till Dagens ETC.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

När Folkhälsomyndigheten och regeringen på torsdagen i en gemensam presskonferens berättade om att alla med misstänkta symptom ska få kostnadsfria tester, inklusive så kallade antikroppstester, så låg det helt i linje med Harriet Wallbergs arbete.

– Min roll var att identifiera flaskhalsarna i systemet som gjorde att testningen inte tog fart i avsedd omfattning. Jag kom fram till att två viktiga anledningar var dels ett decentraliserat system där regioner har olika system, dels processen att överföra resultaten digitalt till journaler.

– I min roll har jag kraftigt argumenterat för omfattande testning av personer med symptom. Tittar man på länderna som klarat sig bra har man testat och smittspårat betydligt mer än Sverige gjort.

Inte med i strategi

Harriet Wallberg menar att Sveriges strategi har misslyckats inom två områden: äldrevården, om hur man använt sig av testning.

– Den ursprungliga strategin var att testa och smittspåra i inledningen av pandemin men sedan ändrade Folkhälsomyndigheten strategi och slutade smittspåra när smittan spred sig. En del av den övervägningen var att man bedömde att man inte hade kapacitet att genomföra testning och smittspårning av den stora omfattning som krävdes.

– I myndighetens strategi fanns inte en bred testning och smittspårning med som en viktig del.

”Misslyckanden för Sverige”

Harriet Wallberg säger att hon inte hade någon konflikt med Folkhälsomyndigheten eller någon annan när det gällde den nu beslutade uppgraderingen av testerna:

– Men det skulle ha kunnat uppstå en konflikt om jag hade kommit in tidigare, till exempel i mars. Jag har hela tiden argumenterat för bredare testning och smittspårning. Den bristande testningen och smittspårningen tillsammans med det bristande skyddet av människor inom äldrevården menar jag är misslyckanden för Sveriges strategi.

– Inom äldrevården skulle man agerat tidigare, haft en bred testning och skyddsutrustning för personalen. Decentraliseringen gjorde ansvaret för smittskyddet otydligt.

Problem med decentralisering

Harriet Wallberg tycker också att det är märkligt att de två tillsynsmyndigheterna av äldrevården, Socialstyrelsen och IVO, kan framföra så olika budskap. Socialstyrelsen säger att skyddet av de boende fungerat bra, medan IVO i olika inspektioner pekar på stora brister på många boenden.

En av slutsatserna är att det svenska decentraliserade systemet är problematiskt:

– Vi kan se att det inte fungerar i en krissituation, säger Harriet Wallberg.

– Vi måste lyfta frågan runt centralisering och ett centralt ansvar.

Att den decentraliserade modellen inte fungerar kommer enligt många bedömare sannolikt att leda till en diskussion om ett förstatligande av sjukvården istället för dagens uppdelning i regioner utan ett statligt ansvar och inflytande. Detta gäller också i hög grad äldrevården som är kommunal.

När det gäller den svenska strategin så menar Harriet Wallberg annars att den i huvudsak varit rätt, till exempel när det gäller graden av nedstängning av samhället.

100 000

… tester i veckan, det målet satte regeringen redan i april.

36 000

… tester genomfördes förra veckan.

5,9

… miljarder kronor går nu från staten till regionerna för att de ska kunna växla upp med testning.