Inrikes.

2021-02-19 16:30
Bild: Adam Ihse/TT
Puffetikett
Dagens ETC

Sveriges dödstal bland de lägre i Europa 2020

De flesta länder i Europa har drabbats betydligt hårdare av pandemin än Sverige, visar en ny sammanställning av överdödligheten. Men i Norden ligger Sverige fortfarande i särklass högst.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Att Sverige skulle vara bland de värst drabbade länderna i Europa av covid-19 är en myt. Det menar Fredrik Charpentier Ljungqvist, historiker vid Stockholms universitet och författare till boken "Corona – vår tids pandemi i ett historiskt perspektiv”, som utifrån data från Eurostat, University of Oxford och SCB har sammanställt hur överdödligheten ser ut i Europas alla länder.

– Att Sverige skulle vara bland de värst drabbade av covid-19 i Europa stämde i viss mån i slutet av den första vågen i maj, och det tycks vara den bild som har fastnat på näthinnan hos många. Men nu ser man att Sverige är ett av de mer lindrigt drabbade länderna i Europa, säger han till TT.

Överdödligheten räknas ut genom att jämföra hur många som har dött under året jämfört med de föregående fyra åren, och är ett av de mer exakta sätten att undersöka hur ett samhälle påverkas av exempelvis en pandemi. Enligt Fredrik Charpentier Ljungqvist är det ett grundläggande redskap, då han analyserar följderna av hungersnöd, farsoter och andra historiska händelser.

– Det är ett robust mått, som gör det möjligt att jämföra olika länder med liknande demografi. Att utgå från ländernas egen rapportering av smitta och dödsfall i covid-19 är i princip meningslöst, eftersom testning och kriterier varierar så mycket. Att dessutom göra det vecka för vecka i början av en pandemi är närmast intetsägande, eftersom situationen förändras kraftigt ju längre smittan pågår. Det vet vi sedan tidigare pandemier, säger Fredrik Charpentier Ljungqvist, till TT.

Ungefär två tredjedelar av länderna i Europa hade en betydligt högre överdödlighet än Sverige.

Värst drabbade var Lichtenstein med en överdödlighet på 20,8 procent, följt av Spanien, Polen, Slovenien, Italien, Belgien, Tjeckien, Bulgarien och Storbritannien som alla låg över 15 procents överdödlighet.

Sverige hade haft en överdödlighet på 7,6 procent, strax efter länder som Frankrike och Ungern, och strax över exempelvis Grekland och Tyskland.

– Men i Norden ligger Sverige fortfarande i särklass högst. Än så länge, ska jag säga, för situationen i Danmark försämras nu under början av året, säger Fredrik Charpentier Ljungqvist.

Finland hade en överdödlighet 2020 på 2,7 procent, Island och Danmark på 1,6 procent medan Norge ser ut att ha klarat sig bäst i hela Europa och hade en underdödlighet på -0,4 procent. Ett intressant mönster från historiska pandemier går igen i de nordiska länderna, där Sverige och Danmark även tidigare har drabbats hårdare än Norge, Island och Finland.

En tänkbar orsak kan vara att Sverige och Danmark har större sammanhängande urbana områden och tätare kontakt med kontinenten.

– Det mesta talar ju för att Norge, Finland och Island kommer att ha de lägsta dödstalen i Norden och faktiskt i hela Europa när pandemin är över, säger Fredrik Charpentier Ljungqvist till TT.

FAKTA:
Överdödligheten i Europa 2020

Skillnaden i antal dödsfall under 2020 jämfört med ett genomsnitt för åren 2016–2019 i respektive land.

Liechtenstein: 20,8 %

Spanien: 18,9 %

Polen: 18,7 %

Slovenien: 18,5 %

Italien: 17,4 %

Belgien: 16,7 %
Tjeckien: 16,6 %
Bulgarien: 15,1 %
Storbritannien: 15,1 %
Schweiz: 13,0 %
Malta: 12,6 %
Litauen: 12,3 %’

Nederländerna: 11,6 %

Rumänien: 11,1 %

Österrike: 11,1 %
Portugal: 11,0 %
Slovakien: 10,5 %

Luxemburg: 10,4 %
Frankrike: 10,4 %
Cypern: 9,2 %
Kroatien: 9,1 %
Ungern: 8,1 %
Sverige: 7,6 %
Grekland: 7,5 %
Tyskland: 5,3 %
Estland: 3,1 %
Finland: 2,7 %
Island: 1,6 %
Danmark: 1,6 %
Lettland: 0,4 %
Norge: -0,4 %

Källa: Fredrik Charpentier Ljungqvist, utifrån data från Eurostat, University of Oxford och SCB.