Inrikes.

2018-12-04 16:14
  • Civilminister Ardalan Shekarabi lanserade tillitsreformen 2016 med syfte att införa mer av tillitsbaserat styre i offentlig sektor och minska detaljstyrning och administration.  Bild: Anders Wiklund/TT
    Civilminister Ardalan Shekarabi lanserade tillitsreformen 2016 med syfte att införa mer av tillitsbaserat styre i offentlig sektor och minska detaljstyrning och administration.
  • Civilminister Ardalan Shekarabi lanserade tillitsreformen 2016 med syfte att införa mer av tillitsbaserat styre i offentlig sektor och minska detaljstyrning och administration.  Bild: Anders Wiklund/TT
    Civilminister Ardalan Shekarabi lanserade tillitsreformen 2016 med syfte att införa mer av tillitsbaserat styre i offentlig sektor och minska detaljstyrning och administration.
Puffetikett
Dagens ETC

Sågad detaljstyrning fortsätter trots regeringslöfte

Mindre detaljstyrning och administration. Mer tid för läkare, sjuksköterskor och myndighetstjänstemän att sköta sina jobb. Regeringens så kallade tillitsreform som lanserades år 2016 skulle sätta stopp för de värsta avarterna av New Public Management. Men inte mycket har hänt

– Det som märks är att det pratas mycket om tillit och att man ska leda efter tillitsprincipen. Men därifrån är det ett långt steg till att myndigheterna faktiskt lever efter de värderingarna, säger Fredrik Andersson om regeringens reform.

Han är ordförande i ST-fackets avdelning inom Arbetsförmedlingen, en myndighet som för drygt en månad sedan sjösatte ett system som av vissa beskrivs som raka motsatsen till tillit. Systemet kallas ”Tajma” och innebär att de anställda varje vecka måste rapportera hur de använt sina arbetsdagar, timme för timme. Motivet är att samla in data för att kunna mäta hur pass bra Arbetsförmedlingen uppfyller de mål regeringen beslutat om.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

– Man måste förklara varför man gör en sådan här tidmätning, att det är för att regeringen ska veta vad vi lägger resurser på. Men ofta försvinner de signalerna och då känns det endast som en kontrollfunktion, säger Fredrik Andersson, som också berättar om kritik och frustration hos de anställda:

– Man har redan mycket administration och detta blir ytterligare en sak man ska hantera.

Stark kritik i vården

Kritiken mot New Public Management har varit särskilt stark inom vården. Anställda har vittnat om ökad administrationsbörda och om hur kvantitet går före kvalitet. Inte heller inom vården märks någon tillitsreform av.

– Än så länge tittar man bara och konstaterar systemfelen. Det är ingen verkstad ännu men det kanske man heller inte kan förvänta sig. Först får man göra en problembeskrivning och sedan får det läcka ned så sakteliga, säger Åsa Andersson, sjuksköterska och strategisk rådgivare på Svensk sjuksköterskeförening.

Hotar principen vård efter behov

Svensk sjuksköterskeförening är stark kritisk mot New Public Management och Åsa Andersson anser att systemet hotar principen om vård efter behov.

– Ska man prissätta varje moment går det rakt in i själen mot det. De mest komplexa fallen är äldre sjuka men om man styr med pengar och ska ha betalt per åtgärd så gynnas tämligen friska personer, säger Åsa Andersson.

Mindre tid över

Bilden delas av Britt Skogseid, överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala samt forskare och ordförande i Svenska läkaresällskapet. Hon beskriver hur läkare får allt mindre tid över för rent medicinska yrkesuppgifter och i allt högra grad måste ägna sig åt att ”jaga pinnar” för att hålla budgetar och uppnå fastlagda mål. En effekt är att patienter bollas mellan olika kliniker av kostnadsskäl.

– Man frågar sig vem som ska ta det i stället för att fråga sig hur man kan ta hand om det. Det är både farligt och otroligt tidskrävande samtidigt som det ger en enorm otillfredsställelse i arbetet. Fokus blir att få bort patienten från den egna kliniken och egna budgeten, säger Britt Skogseid.

Tajma dåligt tajmat

På Arbetsförmedlingen är införandet av det nya tidsmätningssystemet Tajma särskilt dåligt tajmat, menar Fredrik Andersson. Myndigheten är just nu uppe i en omorganisation.

– Tidpunkten är olycklig kan man säga. Vi är inne i en omorganisation. Det hade kanske fått bättre mottagande annars och förutsättningarna hade varit annorlunda om man gjort det på ett lugnare sätt.

Den nya tidmätningen är inte tänkt att användas som underlag i lönesamtal eller för att bedöma de anställdas insatser i detalj. Ändå finns en konkret oro för att det faktiskt blir så.

– Det är en av de tydligaste farhågorna ur facklig synvinkel. Arbetsgivaren har dock bedyrat att det inte ska bli så, men sedan hur det faktiskt blir är ju en annan sak, säger Fredrik Andersson.

Fotnot: Dagens ETC har sökt förvaltningsminister Ardalan Shekarabi, som avböjt att medverka i en intervju.

DIGITAL PRENUMERATION

TVÅ VECKOR GRATIS!

Läs alla artiklar från Dagens ETC utan kostnad första två veckorna. Därefter är priset 199 kronor/månad. Ingen bindningstid. Du får dessutom Dagens ETC direkt till din mejl, alla dagar i veckan. Beställ för att läsa direkt.

Genom att klicka på ”Prenumerera” godkänner du prenumerationsvillkoren och samtycker till att ETC-företagen hanterar dina personuppgifter

New Public Management

Lanserades som begrepp 1991 och härstammar ur nyliberal idétradition.

Har idag spridit sig till många länder och huvudsyftet är att öka effektiviteten i offentlig sektor genom att efterlikna de ekonomiska styrmodeller som råder i privat näringsliv.

Innebär att mål för verksamheten ska vara tydligt uttryckta och mätbara. Hierarkin ska vara traditionell med avgränsad ansvarsfördelning mellan olika organisationer, enheter och chefer.

Förespråkar konkurrensutsättning av offentlig sektor, inhyrning av tjänster och flexiblare anställningsförhållanden.