Hälsa.

2017-11-22 16:45
  • Behandlingssjuksköterskorna Erica Centervad och Pia Hallor undervisar varandra. Bild: Monica Magnusson
    Behandlingssjuksköterskorna Erica Centervad och Pia Hallor undervisar varandra.
  • På akuten i Linköping finns i dag nio behandlingssjuksköterskor. Det nya arbetssättet har väckt stort intresse i andra landsting. ”Jag har slutat räkna alla studiebesök”, säger sjuksköterskan Monica Magnusson. Bild: Monica Magnusson
    På akuten i Linköping finns i dag nio behandlingssjuksköterskor. Det nya arbetssättet har väckt stort intresse i andra landsting. ”Jag har slutat räkna alla studiebesök”, säger sjuksköterskan Monica Magnusson.
  • Idén föddes när Monica Magnusson fick i uppdrag att se över sjuksköterskornas möjligheter att komma vidare i yrket utan att gå en specialistutbildning. Bild: Monica Magnusson
    Idén föddes när Monica Magnusson fick i uppdrag att se över sjuksköterskornas möjligheter att komma vidare i yrket utan att gå en specialistutbildning.

Så kapar sjuksyrrorna köerna på akuten

Nyheter om akutsjukvården handlar ofta om köer, nedskärningar och personalflykt.

Men på akuten i Linköping handlar det i stället om höjda löner, kapade köer och nöjda patienter – utan en extra krona i budget. Mirakelkuren stavas sjuksköterskemottagning.

Akutkliniken på Linköpings universitetssjukhus brottades med liknande problem som så många andra akutmottagningar: personalflykt och långa väntetider för patienterna. I ett led att behålla personalen fick sjuksköterskan Monica Magnusson i uppdrag att se över sjuksköterskornas möjligheter att komma vidare i yrket utan att gå en specialistutbildning.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Det var under det arbetet den lika enkla som geniala idén om särskilda behandlingssjuksköterskor föddes.

– Vi insåg att vi skulle kunna korta väntetiderna om sjuksköterskorna kunde ta emot patienter med enklare diagnoser utan att patienterna först behövde träffa en läkare, berättar Monica Magnusson.

Knyckte dansk modell

För att ta reda på om det redan fanns särskilda sjuksköterskemottagningar någon annanstans mejlade hon runt till landets akutmottagningar, men fick inget napp.

Förvånade det dig?

– Både ja och nej. Det ingår­ inte i sjuksköterskors arbetsuppgifter att behandla ­patienter utan att de träffat en läkare. Däremot fick jag nys om att det fanns behandlings­sjuksköterskor vid en mot­tagning på Jylland i Danmark, så vi åkte dit på studiebesök och knyckte deras upplägg, säger Monica ­Magnusson.

Hemma i Linköping började de skissa på vilka patienter som skulle kunna tas emot på den nya mottagningen.

I Danmark behandlades en rad olika skador och åkommor, men Linköpingsteamet bestämde sig för ett lite snävare urval.

– Vi tar exempelvis hand om enklare frakturer, sårskador och brännskador och skriver röntgenremisser. Vi har talat om att bredda urvalet men vill först bli riktigt bra på det vi redan gör, säger Monica Magnusson.

En specialdesignad utbildning på fyra dagar utformades och i dag finns det nio behandlingssjuksköterskor på akuten i Linköping.

För att antas till kursen krävs minst fem års erfarenhet som sjuksköterska och tre års arbete på akutmottagning. Utbildningen ger ett lönepåslag med 1 500 kronor i månaden.

Nu erbjuder kliniken kurser till sjuksköterskor även från andra landsting, och intresset från omvärlden är stort.

– Jag har slutat räkna alla studiebesök – alla vill veta hur vi jobbar och jag ser gärna att vårt arbetssätt sprids över landet. Det ger sjuksköterskor en ny karriärväg, avlastar läkarna och kortar kötiderna för lindrigt skadade och sjuka, säger Monica Magnusson.

Inga extraresurser

När läkarna inte längre behöver ägna sig åt patienter med lindriga besvär kan de i stället lägga mer tid på dem med allvarligare skador och sjukdomar.

– För dem kan väntetiderna på akuten fortfarande vara långa, men det beror på att sjukhuset tvingats stänga ner vård­platser eftersom det saknas sjuk­sköterskor, säger hon.

I dag står både Nyköping och Växjö i startgroparna för egna sjuksköterskemottagningar.

Mottagningen i Linköping drivs utan några extraresurser från kliniken och Region Östergötland.

– Det gör att vi inte kan ha öppet på helgerna, vilket är lite synd, men allt arbete sker med ordinarie bemanning.

Nöjda patienter

Monica Magnusson ser inga risker med att runda det ­annars obligatoriska mötet med läkaren.

– Nej, vi har gjort noggranna riskanalyser, och det är egentligen de huvudsakligen friska patienterna vi tar hand om. Det fanns farhågor från flera håll innan vi drog igång, men vi har inte gjort några felbehandlingar alls sedan starten 2014, vad vi vet, säger Monica Magnusson.

En ledningsläkare finns alltid till hands för rådgivning om något faller utanför ramarna.

Men patienterna då, vad säger de?

– Patientintervjuer visar att alla är väldigt nöjda och det stämmer med vår bild också. Många säger att det är skönt att få snabb behandling och slippa vänta, säger hon.

Nöjda patienter som snabbt får vård på rätt nivå, nöjda sjuksköterskor och läkare – finns det några nackdelar?

– Nej, jag ser bara fördelar. Alla akutmottagningar skulle kunna ta efter, förutsatt att viljan finns och att man håller sig till konceptet, säger Monica Magnusson.

Frakturer, sår och ­brännskador

Sjuksköterskemottagningen är en del av akutkliniken vid Linköpings universitetssjukhus.

Behandlingssjuksköterskorna tar hand om enklare frakturer i armar, händer, fötter och underben, lindriga sår- och brännskador samt syr, bedövar, vaccinerar, lindar, skriver röntgenremisser och bedömer röntgenbilder (tillsammans med ledningsläkare).

Mottagningen startade som ett projekt i maj 2014. ­Verksamheten blev permanent året efter.