Inrikes.

2017-11-16 13:11
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S). Bild: Erik Simander/TT
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S).

Regeringen satsar – flyktingars trauman ska bemötas bättre i vården

Regeringen vill öka kunskapen om psykisk ohälsa bland nyanlända.

20–30 procent av de nyanlända lider av psykisk ohälsa enligt Socialstyrelsen. Många har trauman efter svåra händelser i krig och katastrofer. Det bedrivs redan ett arbete för att öka kunskaperna om problemen men nu vill regeringen öka resurserna för landstingen.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

– Samhället måste ge stöd och hjälp till den som bär med sig trauma från krig, tortyr och andra hemska upplevelser. Regeringen ser därför ett behov av mer stöd och kunskap till personalen inom vården och kommunal verksamhet som möter de nyanlända, säger socialminister Annika Strandhäll i ett pressmeddelande.

Alla ska genomgå hälsoundersökning

Socialstyrelsen skrev 2015 en rapport om ämnet och enligt myndighetens föreskrifter ska alla asylsökande genomgå en hälsoundersökning där den psykiska hälsan omfattas. I regeringens nya beslut får nu två landsting, Skåne och Uppsala, i uppdrag att ytterligare fördjupa kunskaperna i speciella projekt.

Alla landsting får också dela på tio miljoner kronor för att ”kompetenshöjande insatser” hos personal i vården som möter de nyanlända.

Det blir en knapp halv miljon per landsting i snitt, hur långt räcker de pengarna?

– Vi förstärker med detta de insatser som redan finns och pågår och pengarna kommer inte minst fungera som ett extra stöd för personalen. Sen kommer landstingen göra olika insatser då de kommit olika långt och ser olika utmaningar, säger Annika Strandhäll.

De tio miljonerna ska fördelas efter lanstingens storlek och enligt regeringen ska de också beakta ett jämställdshetsperspektiv vid genomförandet.

Tre beslut om nyanländas psykiska hälsa

- I ett projekt ska Region Uppsala effektivisera vården för nyanlända och sen sprida kunskapen till övriga landsting.

- Länsstyrelsen i Skåne får i uppdrag att fördjupa utbildningsplattformen Milsa och titta särskilt på nyanländas behov av stöd och vård.

- Tio miljoner ska fördelas till de 22 landstingen för att stärka utbildning av personal inom vård och omsorg