Inrikes.

2015-04-30 11:24
  • Asks och Tobés utspel publiceras på DN debatt idag.
    Asks och Tobés utspel publiceras på DN debatt idag.
  • "Man slår mot romers traditionella sätt att försörja sig på. Tiggeriet är organiserat men inte i kriminella nätverk utan på familjenivå", säger Aaron Israelson på gatutidningen Faktum.
    "Man slår mot romers traditionella sätt att försörja sig på. Tiggeriet är organiserat men inte i kriminella nätverk utan på familjenivå", säger Aaron Israelson på gatutidningen Faktum.

"Moderaternas utspel om tiggeri vilar på lös grund"

M-topparna Beatrice Ask och Tomas Tobé skriver på DN debatt att organiserande av tiggeri ska kriminaliseras. Men debattartikelns faktaunderlag har stora brister.

– Det är förvånande att Beatrice Ask driver samma linje trots att hon gång på gång har blivit motbevisad, säger Aaron Israelson, chefredaktör på gatutidningen Faktum.

Aaron Israelson kallar förslaget ”en bottenlöst dålig idé” eftersom ett förbud inte slår mot de som man vill komma åt, det vill säga kriminella personer.

– Man slår mot romers traditionella sätt att försörja sig på. Tiggeriet är organiserat men inte i kriminella nätverk utan på familjenivå, säger han.

I debattartikeln slår Beatrice Ask och Tomas Tobé fast att 300–500 personer kan ha utnyttjats för tiggeri i Sverige under 2013 och hänvisar till en rapport från Länsstyrelsen Stockholm.

Hårt kritiserad rapport

Men rapporten var kraftigt kritiserad när den publicerades förra året. Resultaten baserades på en enkätundersökning där endast 25 av 290 kommuner har svarat ja på frågan om de ”kommit i kontakt med EU-medborgare som kan ha utnyttjats för tiggeri”.

Aron Israelson på Faktum är kritisk till att en före detta justitieminister är slarvig med källorna.

– Det är uppenbart att hon antingen inte har läst den eller valt att tolka den på ett sätt som artikelförfattarna gång på gång understryker att man inte ska tolka den på, säger han.

”Bör tolkas med försiktighet”

I rapporten understryker författaren själv att siffrorna som redovisas ”bör tolkas med försiktighet, då de delvis bygger på svarspersonernas subjektiva uppfattning”.

– När Sydsvenskan gjorde en kartläggning av de skånska kommunerna som har svarat i enkäten så tog samtliga fyra tillbaka sina uppgifter på grund av att de missuppfattade frågan, säger Aaron Israelson.

Han säger att det är förvånande att Beatrice Ask fortsätter driva samma linje trots att hon gång på gång har blivit motbevisad.

– Hon lugnade ner sig ett tag, men har tagit upp frågan igen nu när hon sitter i opposition. Hon känner nog att hon inte behöver ta ansvar på samma sätt som hon behövde göra som minister.