Inrikes.

2015-01-08 12:41
”Vanliga föreställningar är att det rör sig om psykiskt sjuka eller alkoholister, som ofta framställs som monstruösa.” Christoph Spiegl/cc-by-nc-2.0
”Vanliga föreställningar är att det rör sig om psykiskt sjuka eller alkoholister, som ofta framställs som monstruösa.”

Männen som slår kvinnor

En spridd skara från samhällets alla hörn. Det är bilden som framträder när Dagens ETC granskar 65 kvinnomisshandelsdomar från det gångna året.
   – De allra flesta är helt vanliga snubbar, säger Lucas Gottzén, docent i socialt arbete.

Sara och Henrik blev tillsammans under sommaren 2011, då de båda jobbade som poliser i Stockholmsområdet. Snart flyttade paret dock till Henriks hemtrakter i Skåne, där de fortsatte i polistjänst. Det var i samband med flytten som misshandeln började – Henrik angrep Sara med både sparkar, slag och kränkande tillmälen i nästan två års tid. I april i år häktades han, och i juni kom domen – ett år och åtta månaders fängelse för grov kvinnofridskränkning, baserat på ett tjugotal fall av misshandel. Hovrätten har fastställt domen, och Henrik har sedermera avskedats från sin tjänst som polis.

Dagens ETC har granskat alla kvinnomisshandelsdomar mellan januari och början av december förra året vid fem av landets tingsrätter. Sammanlagt rör det sig om 65 domar mot lika många män – en spridd skara där många avviker från den stereotypa bilden av en kvinnomisshandlare. Förutom poliser är de dömda allt ifrån läkare och vd:ar till låginkomsttagare och nolltaxerare. Medianåldern är 35 år, men samtidigt är de förhållandevis många unga – 11 av de dömda är 25 år eller yngre.

Stereotyper hindrar behandling

Lucas Gottzén är docent i socialt arbete vid Linköpings universitet. I sin forskning har han intervjuat flera män som utövar våld mot kvinnor. Han berättar att det finns flera stereotypa bilder av vilka det är som misshandlar:

– Vanliga föreställningar är att det rör sig om psykiskt sjuka eller alkoholister, som ofta framställs som monstruösa. Och de bilderna kan ju stämma till viss del, det är klart att det finns sådana personer, säger han och fortsätter:

– Samtidigt visar forskningen att kvinnomisshandlare finns i alla samhällsklasser och grupper. Det är medelklass, arbetarklass, studenter, ingenjörer, fabriksarbetare och arbetslösa. I mina möten med dessa män har jag insett att de allra flesta är helt vanliga snubbar. Hade jag träffat dem i ett annat sammanhang hade jag kanske till och med blivit vän med vissa.

Stereotyperna gör att det blir svårare att nå fram till män som utövar våld och få dem att komma till rätta med sitt beteende, tror Lucas Gottzén.

– Männen som slår ser sällan eller aldrig sig själva som en kvinnomisshandlare. De tänker att ”en kvinnomisshandlare är en sån där vidrig person som har slagit sönder sin partner, men jag har bara varit våldsam vid något enstaka tillfälle”. Det här gör att det blir svårt att få dem till någon slags behandling.

I vissa fall – 11 av de 65 domar som Dagens ETC har studerat – blir männen inte dömda till något fängelsestraff alls utan får i stället vård. Vanligast är något som kallas Idap (Integrated domestic abuse programme), ett behandlingsprogram under ledning av Kriminalvården. Huruvida mannen döms till Idap-behandling beror delvis på domaren och hur denne resonerar.

– Men det krävs också att den dömde är intresserad av att förändra sitt beteende och har motivation att genomgå en behandling. Man måste erkänna att det finns något att jobba med, säger Carina Rehnberg, programområdeschef på Kriminalvården.

De flesta nekar

Det är dock är långt ifrån alltid som männen erkänner eller har insikt i sitt beteende. I de domar som Dagens ETC har gått igenom nekar de flesta. Många har bortförklaringar till sitt beteende och det faktum att partnern har blivit skadad. Att genomgå behandling i exempelvis Idap är heller ingen garanti för att våldet upphör. Enligt en utvärdering gjord av Kriminalvården återfaller 15 procent av de som fullföljer programmet i relationsbrott.

– Den positiva effekten är inte tillräckligt hög, därför håller vi på att skapa ett nytt behandlingsprogram som förhoppningsvis funkar bättre, säger Carina Rehnberg.

 

Några av de dömda männen:

Erik

51 år • Stockholm

Inkomst 2013: 1 059 800

l Tidigare straffad för trafikförseelser. Nu dömd till villkorlig dom och 200 timmar samhällstjänst för misshandel och sexuellt ofredande av sin partner. Har arbetat som enhetschef vid Stockholms stad.

Bernt

50 år • Stockholm

Inkomst 2013: 0 kr

l Tidigare straffad för bland annat skattebrott. Är vd för ett miljonomsättande företag i båtbranschen, men har de senaste åren nolltaxerat. Nu dömd till skyddstillsyn och Idap-behandling för grov kvinnofridskränkning.

Henrik

31 år • Malmö

Inkomst 2013: 302 200 kr

l Tidigare ostraffad. Arbetade fram till häktning som polis. Dömd till fängelse ett år och åtta månader för grov kvinnofridskränkning efter att ha misshandlat sin partner, som också är polis, under två års tid. Mannen har sedermera blivit avskedad från sin anställning.

Patrik

25 år • Solna

Inkomst 2013: 184 300

l Tidigare ostraffad. Dömd till tre månaders fängelse och Idap-behandling för två fall av grov fridskränkning, mot två olika kvinnor som levt i förhållande med mannen.

Magnus

45 år • Malmö

Inkomst 2012: 901 500

l Tidigare ostraffad. Är läkare. Dömd till fängelse ett år och sex månader för grov kvinnofridskränkning, efter att ha misshandlat sin hustru vid ett flertal tillfällen.

Boris

52 år • Göteborg

Inkomst 2013: 0 kr

l Förekommer under 11 avsnitt i belastningsregistret, bland annat för tidigare kvinnomisshandel begången 2012. Nu dömd till fängelse i ett år och fyra månader för grov kvinnofridskränkning och andra brott, efter att ha huggit sin partner med en gaffel i handen och begått andra våldsamma handlingar.

Ali

23 år • Göteborg

Inkomst 2013: 0 kr

l Tidigare straffad för bland annat narkotikabrott. Nu dömd till ett års fängelse för grov kvinnofridskränkning, efter att vid ett flertal tillfällen ha misshandlat sin partner och förstört hennes ägodelar.

Fotnot: Dagens ETC har gått igenom samtliga fall av kvinnomisshandel vid Attunda, Solna, Stockholms, Malmös och Göteborgs tingsrätter, samt överklagande till berörda hovrätter. Den undersökta perioden är januari–början av december 2014. Samtliga namn på de dömda männen och brottsoffer är fingerade.

Statistik över grov kvinnofridskränkning 2013

(siffror för 2014 har ännu ej släppts)

Antalet dömda personer: 207

Genomsnittligt straff (fängelse): 11 månader

Totalt antal anmälningar: 2 136

Källa: Brå

 

IDAP

Idap är ett behandlingsprogram som riktar sig till män som använt hot, våld eller annat kontrollerande beteende mot sin kvinnliga partner eller före detta partner. Deltagarna ges möjlighet att förstå sitt beteende och ändra det. Används av Kriminalvården sedan år 2004.

GROV KVINNOFRIDSKRÄNKNING

År 1998 infördes lag om grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning. För att en person ska dömas för något av dessa brott krävs att han eller hon ska ha begått flera straffbelagda gärningar mot en och samma person under en kortare eller längre tidsperiod, och att dessa gärningar varit ett led i en upprepad kränkning av personens integritet och självkänsla. Den 1 juli 2013 ändrades lagen om grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning till att också omfatta skadegörelsebrott och överträdelse av kontaktförbud. Dessutom höjdes straffminimum från fängelse i sex månader till fängelse i nio månader.