Inrikes.

2021-01-05 09:06
Luktträning efter covid-sjukdom. Bild: Johan Nilsson/TT
Luktträning efter covid-sjukdom.
Puffetikett
Dagens ETC

Många kommer behöva rehab efter covid-19

Hur många som blir långtidssjuka av covid -19 finns fortfarande inga svar på. Men klart är att många inte bara drabbas av fysiska problem – utan också att hjärnan påverkats.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Att de som intensivvårdats för covid-19 också är i behov av rehab kom inte som en överraskning – så ser det i princip alltid ut för någon som har behövt intensivvård. För många av dessa kommer det ta tid innan de är helt återställda. I takt med att antalet fall av covid-smittade ökat, och i takt med att tiden har gått, har det också blivit uppenbart att många fler än de som drabbats allra hårdast av sjukdomen blivit långtidssjuka. Lisa Halldén är inte ensam om att vittna om en ihängande trötthet och känslan av att hjärnan inte hänger med. Men exakt vad det är som händer i kroppen finns inga säkra svar på.

– Vad vi tror idag är att man får en påverkan på immunsystemet, viruset aktiverar olika celler, och det leder till en kvarvarande inflammation. Man kan se liknande effekter hos vissa med reumatoid artrit, ledgångsreumatism, och även ibland vid MS, säger Katharina Stibrant Sunnerhag, överläkare och professor i rehabiliteringsmedicin på Sahlgrenska.

Överaktivt immunförsvar

En studie från Göteborgs universitet på sex långtidssjuka som har upplevt just hjärnpåverkan, stärker den tesen – det är sannolikt inte viruset som infekterat hjärnan, utan det är immunförsvaret som påverkar nervsystemet. Hos samtliga sex patienter syntes kraftigt förhöjda nivåer av särskilda inflammationsmarkörer, och det tyder på att hjärnans immunceller är överaktiva. Katharina Stibrant Sunnerhag tror att många av dem som drabbats på det här sättet kommer vara i behov av rehabilitering för att bli återställda.

– Ja, många behöver och kommer behöva rehab även för kognitiva besvär. Här kan vi använda oss av erfarenheter från till exempel hjärntrötta. Mycket handlar om att hitta modeller för hur man ska hantera sina besvär.

Långtidssjuka

Hur många som blivit långtidssjuka av covid-19 är inte helt fastställt. Utifrån appen Covid Symptom Study har forskare kunnat dra slutsatsen att en av 20 har besvär som varar i mer än två månader. Det innebär att ungefär 25 000 svenskar är långtidssjuka.

Undersökningsföretaget Novus har genom enkätintervjuer kommit fram till att minst 100 000 svenskar varit drabbade i tio veckor eller mer, graden av symptom framgår dock inte.

Vanligaste symptomen bland långtidssjuka är trötthet, andfåddhet, hosta, hjärtklappning och försämrat luktsinne. Även bröstsmärtor, muskel- och ledvärk, viktnedgång, mag-tarmbesvär, hudförändringar, försämrad livskvalitet och allmänt försämrad fysisk och psykisk hälsa har redovisats.

Vanliga kliniska mått som rapporterats är försämrad lungfunktion, förändringar i lungor, hjärt- och kärlpåverkan, förändringar i hjärnan.

Källa: Covid Symptom Study, SBU (Statens ­beredning för medicinsk och social utvärdering)