INFO OM ETC.

2017-03-20 13:21
Tomas Kåberger. En av de ledarskribenter som kommer finnas med i dagstidningen ETC Göteborg som startar den 24 april.
Tomas Kåberger. En av de ledarskribenter som kommer finnas med i dagstidningen ETC Göteborg som startar den 24 april.

Han blir ledarskribent för ETC Göteborg

Tomas Kåberger blir en av dagstidningen ETC Göteborgs nya ledarskribenter. Han är också professor i industriell energipolicy vid Chalmers och ordförande i Japan Renewable Energy Foundation, med mera.

Varför är du så intresserad av energifrågan?

– Energifrågor har intresserat mig väldigt länge och jag har alltid frustrerats över att det har funnits så goda tekniska möjligheter att lösa energiproblem bättre med än vad man har gjort i praktiken. Successivt så har jag lärt mig att det inte bara är tekniska möjligheter utan också ekonomiska möjligheter och att mycket av problemen har att göra med samhällets institutioner, strukturer och politisk maktfördelning. I takt med att jag lärt mig de här olika perspektiven har jag också tyckt att det är ännu roligare att kunna bidra till en bra utveckling. Jag har ju också fått möjlighet att bidra inte bara i Sverige utan även i Kina, Japan, och nu jobbar jag lite med Indien också. Det är kul att se att man utvecklingen är på väg att gå i en bättre riktning.


Dagstidningen ETC Göteborg kommer ut från och med 24 april.

Här tecknar du en prenumeration!


Du har flera styrelseuppdrag, bland annat i Vattenfall.

– Som styrelseledamot är uppdraget att hjälpa till att styra företaget. Som enskild styrelseledamot är man aldrig talesman för företaget och man har aldrig rollen att representera företaget utåt.

Vilken är den hetaste energifrågan globalt?

– Den hetaste energifrågan för världens regeringar just nu är att man på olika sätt försöker rädda stora energibolag undan konkurs. Det är ett hot mot bolagen som kommer sig av att den förnybara energin och energieffektiviseringstekniken utvecklas så snabbt och att så många människor föredrar sådana lösningar att de gamla energibolagens tillgångar blivit värdelösa eller betydligt mindre värda. Det är jättekul för alla i världen utom ägarna av stora energibolag.

Och för Sveriges räkning?

– Det är ungefär samma sak, att de energipolitiska steg som tagits under det senaste året har handlat om att hjälpa de stora bolagen. Besluten att avskaffa effektskatten på kärnkraft och fastighetsskatten på vattenkraft är ju ett sätt att ge de stora elbolagen i Sverigeminskade skattekostnader med ungefär tio miljarder kronor per år. Och så får man lägga över de skatterna på elkonsumenterna och andra. Det är ju för att de stora energibolagen fått stora problem för att förnybar energi har blivit billigare, elpriserna lägre och därmed har bolagens intäkter och värdet av deras tillgångar lägre.

Vilka har störst möjlighet att vända klimatutvecklingen?

– Det viktiga positiva som hänt senaste decenniet är att alla nu har möjligheter att bidra – därför att energibranschen nu gör det möjligt att använda småskaliga lösningar som vi alla kan investera i för att ersätta de sämsta gamla energitillförselsystemen. Och sol-el är ju det roligaste för det kan de allra flesta människor investera litegrann i. Det betyder att makten över energiförsörjningen blivit utspridd istället för att sitta i händerna på några få stora energibolag.

Hur kommer energitillförseln se ut i överskådlig framtid?

– Vi kommer att han en fortsatt snabb tillväxt av sol- och vindenergi. Och huvuddelen av det nya som det investeras i kommer att vara förnybar energi. Men man ska inte glömma att energisystemet är så stort att det fortfarande är många gamla kolkraftverk och kärnkraftverk som står och levererar energi i världen. Även om det går bra och fort är det inte säkert att det går tillräckligt bra och tillräckligt fort för att vi ska undvika ohanterliga klimatförändringar eller fler allvarliga kärnkraftshaverier och elände.

Har du klimatångest?

– Nej. Däremot är jag ju onekligen en av dem i världen som orsakar störst koldioxidutsläpp eftersom jag pendlar till Japan varannan månad och därmed orsakar utsläpp av en pinsam massa koldioxid över Ryssland. Men jag tillhör ju dem som hoppas att jag i väldigt mycket av det jag ägnar mitt liv åt också bidrar till att skynda på utvecklingen av nya tekniska lösningar som minskar utsläppen.