INFO OM ETC.

2017-03-30 11:10
Laila Vianden, erfaren röd skribent och en av dagstidningen ETC Göteborgs nya ledarskribenter
Laila Vianden, erfaren röd skribent och en av dagstidningen ETC Göteborgs nya ledarskribenter

”Göteborg behöver mer klassutjämning”

Laila Vianden blir en av ledarskribenterna när ETC Göteborg blir dagstidning den 24 april. 

Vad kommer dina texter att handla om?

– Det ska vara lokala frågor för Göteborg, ur ett rättviseperspektiv och med invånarnas bästa för ögonen. När man krymper välfärden och pressar på arbetsmarknaden så hamnar medborgarna i kläm. Det handlar om samhällskontraktet mellan staten och de boende, men också mellan arbetsgivare och arbetstagare. 


Dagstidningen ETC Göteborg kommer ut från och med 24 april.

Här tecknar du en prenumeration!


 

Kan du utveckla det?

Om du jobbar, pluggar och sköter dig så får du en okej lön och kan leva ett bra liv – men detta är under omförhandling. Det märks via sjukförsäkringarna och pensionerna inte minst. Om man betalar skatt ska man ha tillgång till viss samhällsservice som skolor – och det ska funka. Man ska kunna sätta sina barn i skolan och de ska få en utbildning. Och om ens barn har svårt för något ämne eller har inlärningssvårigheter så ska barnet kunna få hjälp med det och inte bli underkänt. Neoliberalismen har också ätit sig in så att det förväntas mer av dig som individ – du ska jobba mer och längre.  Men man ska kunna leva på sin lön och hitta en bostad med rimlig hyra, även om man inte har jättelång utbildning. Även under en S-ledd stad så eroderas detta på alla fronter lite i taget hela tiden.

Varför behövs Dagstidningen ETC Göteborg?

– Dels tror jag att det är bra generellt med en mångfald av tidningsröster i Göteborg. Det handlar också om ur vilket perspektiv man bevakar staden, jag tror att ju fler som gör det desto bättre är det. Har man lite olika färg kan man göra det på olika sätt och komplettera varandra. Göteborg är en stor och central stad som förtjänar bra dagstidningar.

Vad behöver Göteborg i stort?

– Det saknas ett enande gemensamt projekt för staden som omfattar hela staden. Det är väldigt stora klyftor och väldigt segregerat och ändå ska det finnas något som är Göteborg och göteborgsandan. Det centreras ofta kring evenemangsstråket och det är väldigt trist. Det behövs ett Göteborg&co fast för demokratifrågor ungefär. Och så behöver Göteborg mer klassutjämning.

Vilken konstruktiv förändring skulle du vilja se inom överskådlig tid?

– Läxhjälp på fritids. Det är orimligt att om man inte lyckas vända barnens skolresultat på egen hand ska behöva köpa in läxhjälp utifrån. Nina Björk menar ju att familjen är den sista marknaden som kapitalismen inte rår över, men jag menar att marknaden äter sig in i familjen också på ett negativt sätt. 
Sedan behöver vi såklart också billiga hyresrätter.