INFO OM ETC.

2020-09-04 06:59
Puffetikett
Info om ETC

Eigil Söderin: ”Jag vill granska dubbel ojämlikhet”

Sverige blir allt mer ojämlikt. Varför? Hur kan vi vända trenden? Eigil Söderin ska ge svaren. Allt tack vare donationer från prenumeranter och andra Dagens ETC-vänner.

Varför gör Dagens ETC en satsning på att under hela hösten låta dig granska svenska ojämlikheten?

– Vi vet att pandemin slår hårdast mot fattiga bostads­områden i Sverige och lön­tagare med osäker inkomst drabbas också hårdast när ekonomin nu störtdyker. Samtidigt är dödligheten mycket lägre i välbärgade om­ råden. De allra rikaste svensk­arnas förmögenheter ser till och med ut att växa under pandemin. Denna nya dubbla ojämlikhet vill jag granska.

Det här är ju ett stort ämne. Hur kommer du att närma dig det?

– Det får växa fram efter­ hand, dels utifrån vad vi på redaktionen anser är viktigt men också utifrån tips och in­ spel från läsarna. En första idé jag har är att undersöka varför de ekonomiska stödinsatser­ na verkar fastna i fickorna på rika företagsledare. Vart tar pengarna vägen?

Vad hoppas du åstadkomma?

– Flera avslöjanden och nyheter som kan ge kunskap om ojämlikheten i bred me­ ning men som också skakar om den politiska debatten. Jag hoppas också på hjälp och engagemang från läsarna.