INFO OM ETC.

2019-06-25 09:20
Puffetikett
Info om ETC

Det lokala presstödet blev ingen mångfaldssatsning

Den stora merparten av stödet för lokal journalistik går till de stora mediekoncernerna. 

Från och med i år är det möjligt att söka stöd för lokal journalistik från Myndigheten för press, radio och tv, alltså Presstödsnämnden. Stödet ska ges till nyhetsmedier som startar, utökar eller upprätthåller en journalistisk bevakning av ett område som saknar eller har svag bevakning.

Eftersom vi ser mångfald på mediemarknaden som en av de viktigaste uppgifterna för Dagens ETC och eftersom vi vet att en kritisk nyhetsjournalistik med vårt fokus på rättvisa, klimat, feminism och antirasism är viktig för demokratin så sökte vi lokalstöd för att kunna bygga upp bemannade redaktioner på flera orter i landet.

Dels sökte vi för små orter med väldigt svag eller ingen bevakning som Åsele, Höör, Hällfors-Ljusnarsberg och Gällivare. Och vi sökte för större orter som präglas av en stark mediekoncentration där vi tycker att det behövs en större mångfald, som Umeå, Jönköping, Borås och Örebro.

I vår ansökan berättade vi att vi hade för avsikt att etablera en redaktion på plats, anställa en journalist på heltid som skulle leverera journalistik från området till webb och för publicering i Dagens ETC. Den journalisten skulle också bygga upp ett lokalt nätverk av frilansare.

Men vi fick avslag på alla ansökningar.

När det gällde de små, svagt bevakade orterna så var myndighetens skäl till avslag att Dagens ETC fokuserar på nyheter och bevakning av Sverige och världen och inte enbart bevakning av den aktuella kommunen. Och när det gäller de större kommunerna som Borås och Jönköping så anses de inte vara svagt bevakade – trots att en ägare dominerar mediemarknaden.

Den stora merparten av stödet har istället gått till de stora koncernerna. Mittmedia, som nyligen köptes upp av Bonnier, får sammanlagt nästan 3 miljoner kronor.  Stampen får 2,8 mljoner. Gota Media får 2,2 miljoner. Norrbottens media som äger både Norrbottens-Kuriren och Norrländska socialdemokraten och dessutom Piteå-Tidningen får över 6 miljoner och VK-press som äger både Västerbottens-Kuriren och Folkbladet Västerbotten får över 2.5 miljoner kronor.

Vi hoppas att Sverige får mer granskande lokaljournalistik, men vi kan inte hoppas på mer mediemångfald. Lokalstödet visade sig vara ett stöd till de stora koncernernas lokalredaktioner.