Sexhandel.

2015-08-07 09:01

Det här vet vi om effekterna av att avkriminalisera sexköp

Argumenten för en avkriminalisering brukar främst handla om att situationen ska bli tryggare för de som säljer sex. Men vad vet vi egentligen om effekterna av avkriminalisering och legalisering? Dagens ETC går igenom vad forskningen säger om ett urval av länder.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Läs: Regeringen pressar Amnesty om sexköp

Legalisering ökar trafficking

När det gäller sambandet mellan legalisering och trafficking finns tydliga forskningsresultat. Människohandel för sexuella ändamål är mer vanligt förekommande i länder med legaliserad prostitution. Substitutionseffekten, att lagliga sexköp på en vit marknad väljs framför att köpa sex av traffickingoffer, vägs upp av att sexmarknaden i sig växer och därmed även de illegala delarna med tvångsprostitution och människohandel.

Det visade en studie från London School of economics, 2012. Sverige hade enligt studien betydligt lägre förekomst av trafficking än Danmark och Tyskland där sexköp är lagligt.

Mindre insyn

I Nya Zeeland rapporterar polisen i en genomgång av legaliseringens effekter 2008, att man efter legaliseringen har mycket mindre kontakt med den kommersiella sexhandeln och därför mindre chanser att upptäcka exploatering och övergrepp. Legaliseringen hade heller inte gjort att människor i prostitution visar högre benägenhet att anmäla våld.

I Sverige menar kritiker av sexköpslagen att sexhandeln gått under jord och i större utsträckning sker på internet i dag. Det saknas jämförelser mellan länder hur stor del av sexhandeln som sker på det viset. Enligt en tysk forskningsrapport från 2014 så ökar sexhandeln via internet och i egna lägenheter i Tyskland också trots tillgången på bordeller att arbeta på.

Ingen förbättring av social trygghet

Tyska regeringens genomgång av effekterna av legaliseringen visade ingen mätbar förbättring av den sociala tryggheten för människor i prostitution. Ett fåtal omfattades av arbetslöshetsförsäkring, pensionssystem och sjukförsäkring i anslutning till sin status som sexarbetare. Detta då dessa förmåner är knutna till anställningskontrakt, något majoriteten inte har. På Nya Zeeland rapporterade intervjuade personer i prostitution att de inte upplevde någon skillnad i social trygghet efter legaliseringen.

Avkriminalisering

En avkriminalisering innebär att det inte är straffbart att vare sig sälja, köpa eller förmedla sexuella tjänster, men att sexhandeln inte är reglerat på annat vis. Exempelvis Nya Zeeland har sedan 2003 denna modell. Det är en sådan linje Amnesty föreslår.

Legalisering

Innebär att sexhandeln är laglig och även kringgärdad av civilrättsliga lagar, som beskattning. Så ser det ut i Tyskland. Amnestys förslag lämnar öppet för stater att reglera sexhandeln civilrättsligt, så länge regleringarna inte kränker sexarbetares mänskliga rättigheter.