Inrikes.

2018-08-16 11:45
Puffetikett
Dagens ETC

Del 4. Flyktingar blir invandrare

Finns det ”fel” invandrare? Nej, däremot är frågan fel. Bakom den ligger en rasism som gör människor dumma.

Flyktingar blir invandrare

De flesta som flyr för sina liv eller sin familjs och barns överlevnad gör det av tvång. Situationen man lever i är hotfull och orimlig och flykten blir den enda utvägen. Rätten att fly och söka asyl är universell, det är en mänsklig rättighet enligt FN och det finns ingen möjlighet att vägra människor den rätten utan att samtidigt bryta mot de mänskliga rättigheterna.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Det här vet alla demokratiska politiker och de flesta medier och ändå har de senaste åren i mycket handlat om hur politiken ska hindra människor att söka asyl. EU som helhet betalar miljarder för att få länder som Turkiet (och kanske snart Marocko och Libyen) att fungera som en gränsvakt som hindrar asylsökande att nå EU. Vilket leder till att människor dör på Medelhavet i desperata försök att komma fram. (över 17000 har försvunnit eller hittats drunknande sedan 2014 enligt UNHCR).

Men hur motiveras egentligen denna skräck för flyktingar.

VI har hittills visat att invandring i sig varken kan förklara arbetslöshet, budgetbalans eller ens sociala problem och jämlikhet. Det finns inget som visar att länder med få invandrare klarar problem bättre än länder med många. Snarare finns det tecken på att människor i länder med hög invandring har en god utveckling och upplever en god livssituation.

Men går det på samma sätt att visa att de länder som har tagit emot många asylsökande har mindre problem eller större tillväxt?

Nej.

Orsaken är att asylsökande - som inte har fått uppehållstillstånd och därmed ännu inte kan bli invandrare - lever i en gråzon där man varken får göra nytta, utbilda sig eller ta del av det övriga samhället i fullo.

Det går inte att mäta. Att arbetslösheten sjunker i länder med högt asylmottagande, liksom i länder med lågt, har med andra orsaker att göra. Och länder med högt asylmottagande är ofta rikare och har därmed automatiskt bättre offentlig ekonomi. Och så vidare.

Sverige är det land som har tagit emot flest asylsökande (Nästan 7 flyktingar per 1000 invånare, jämfört med Tyskland 4, Norge 2 och Frankrike 1.) Sverige har samtidigt under hela perioden haft stor tillväxt, stora överskott i offentlig sektor, ett enormt offentlig finansiellt nettoöverskott och en sakta sjunkande arbetslöshet.

Men det enda det visar är att ett land kan ha stor asylmottagning och samtidigt en bra utveckling. Det går dock inte visa att det beror på asylmottagandet. (Vilket vore märkligt i sig, människor som flyr behöver flera år på sig att komma in i ett nytt sammanhang.)

Däremot kan man givetvis diskutera den stimulans i form av fler jobb, fler uthyrda lokaler, mer stöd till kommuner och handel och utbildning som flyktingmottagandet innebär. Det ökar ett samhälles aktivitet och därmed samhällets ekonomi. I vissa kommuner har det inneburit en stor ekonomisk injektion som ökar om flyktingen efter att asyl beviljats väljer att stanna kvar.

Så om man vill kan man se de satsningarna som investeringar vilket ökar vår gemensamma ekonomi och styrka. Men investeringens mål är en invandring som blir så lätt för individen som möjligt. Flyktingar blir invandrare och det är därför invandringen vi diskuterar.

Sammanfattning

Att fly är en mänsklig rättighet i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

En asylsökande blir invandrare när asylansökan är godkänd.

 

Finns det "fel" invandrare?

Flyktingströmmar beror på politiska eller naturliga katastrofer. Krig eller diktatur, men också missväxt och hunger. Tittar man på Sveriges flyktingmottagande genom årtiondena så är det som en enda lång global historielektion om vad som har hänt. Finländare är fortfarande den största invandringsgruppen och många flyttade hit redan från 50-talet.

På 60-talet kom italienare och senare många från Turkiet. Balkankriget skapade en stor ström av människor från Bosnien och Kosovo medan Ayatollornas övertagande i Iran gjorde att Sverige idag har 100 000 medborgare födda i iran som flytt diktaturen där. Latinamerikas diktatorer skapade samma utveckling på 70-talet liksom Greklands diktatur.

Kriget i Afghanistan liksom Irak och senast Syrien är andra exempel på flykt från en förstörd nation, liksom Somalia. Diktatur och förtryck har skapat flyktingar både från Etiopien och Eritrea. Världen har kommit hit och gjort Sverige större.

Det gemensamma för alla grupper är att de alla har blivit föremål för samma typ av fördomar och rasism från framför allt de svenska rasisterna.

Finnar ”slogs med kniv” Italienare var ”tjuvaktiga”, somalier ”obildbara”, greker ”lata” och Balkans flyktingar ”våldsamma”. Fördomarna mot människor som flytt krigen i mellanöstern känner vi alla till, de göms under ordet ”muslimer”.

Om man vill undersöka de här fördomarna och förolämpningarna mot människor så kan man göra det genom att titta på hur svenskar betraktades när de invandrade till USA och bodde i det fattiga Swede Hollow. Svenskar var obildbara, smutsiga, kunde inte prata och luktade som ”ras” illa.  Eller låt en amerikansk rasist anno 1901 få ordet:

"Här är vi högst femton vita män på sextio svenskar, men vi håller dem kort och de vet vem som bestämmer... det är bara på kvällarna jag behöver ha något att göra med de djuriska varelser man kallar svenskar... att gå bakom en rad svenskar är inget för en man med väl utvecklat luktsinne. Den stanken kan bara komma från en lång rad av otvättade förfäder."

(Brev från skogshuggaren Horace Glenn, framtaget av immigrationsforskaren Rudolph Vecoli).

Ola Larson har skrivit en romanen Swede Hollow om det här bemötandet av svenska utvandrare.

Nyttig läsning för varje rasist.

Så finns det ”fel” invandrare?

Nej, däremot är frågan fel.

Bakom den ligger en rasism som gör människor dumma.

DIGITAL PRENUMERATION

TVÅ VECKOR GRATIS!

Läs alla artiklar från Dagens ETC utan kostnad första två veckorna. Därefter är priset 199 kronor/månad. Ingen bindningstid. Du får dessutom Dagens ETC direkt till din mejl, alla dagar i veckan. Beställ för att läsa direkt.

Genom att klicka på ”Prenumerera” godkänner du prenumerationsvillkoren och samtycker till att ETC-företagen hanterar dina personuppgifter

Vill du läsa mer?

• Varje dag denna vecka publicerar vi nya genomgångar kring myter om invandring. l Samtidigt sammanställs en utdelningsbilaga med mer material som trycks nästa vecka.

• Vill du dela ut den till arbetskamrater, vänner eller på stan så kan du beställa utdelningsexemplar från oss. Du betalar 5 kr per ex i buntar om hundra. Mejla kundtjanst@etc.se med din beställning.

Du kan också beställa bilagan här.

• Bilagan kommer också finnas spridningsbar som pdf via etc.se framöver.