Tre frågor.

2019-10-09 20:57
Puffetikett
Dagens ETC

Beck-Friis: Hoppas vi kan få bort försök som innebär lidande för djuren

Johan Beck-Friis. Generalsekreterare i Svenska djurskyddsföreningen som har donerat 240 000 kronor till Svenska lantbruksuniversitetet för en studie om etik och djurförsök.

Varför donerar ni de här pengarna?

– Svenska djurskyddsföreningen är en av två organisationer i Sverige som nu har ledamöter i de djurförsöksetiska nämnderna som ska bedöma som ska godkänna djurförsök och väga nyttan mot djurens lidande.  De här pengarna ska användas för en studie som ska förbättra arbetet i de här nämnderna och bidra med kunskap så att våra företrädare, som inte är proffs, lättare ska kunna bedöma till exempel graden av lidande i ett försök eller om det finns alternativa metoder att utföra en studie.

Vad hoppas ni att studien ska leda till?

– Vi hoppas att det ska leder till att de djurförsöketiska nämnderna kan göra bättre bedömningar med fokus på de tre R:en, alltså replace- ersätta, reduce- minska och refine – förfina och på det sättet minska risken för onödigt lidande hos djuren.

Tror du att det en möjligt med en framtid helt utan djurförsök?

– Nej det tror jag inte, men det är skillnad på djurförsök och djurförsök. Jag hoppas att vi ska kunna få bort de försök som innebär ett lidande för djuren. Men djur kan fortfarande användas i studier som fokuserar på beteenden och djur som har blivit sjuka på naturlig väg kan användas för att studera dessa sjukdomar och behandlingar.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev