Inrikes.

2017-11-17 13:00
Bild: Fredrik Sandberg/Henrik Montgomery/TT

Bankerna bättre på hållbarhetslöften – men sämre på att hålla dem

De svenska bankerna blir bättre och bättre på att sätta upp riktlinjer för sitt hållbarhetsarbete. Men de är fortfarande dåliga på att leva upp till dem.

Samtidigt är Ekobanken och Jakbanken fortfarande överlägsna sina större kollegor. Det visar visar årets rapport från Fair Finance Guide.

Fair Finance Guide har sedan 2014 granskat svenska bankers riktlinjer för hållbarhet när det gäller miljö och mänskliga rättigheter. I år tappar SEB för första gången sin placering som den bästa av storbankerna.

Istället klättrar Swedbank förbi och är nu den av storbankerna som ställer högst krav på hållbarhet i sina riktlinjer. Banken ställer numera bland annat krav på att skogsföretag följer miljöstandarden FSC och att jordbruksföretag motverkar bristen på dricksvatten. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Jakob König, projektledare för Fair Finance Guide på Sveriges konsumenter säger att bankerna överlag blivit bättre på att plocka upp hållbarhet på agendan sedan granskningen startade.

– Tidigare har bankerna haft väldigt generella löften, som ”vi tar hänsyn till miljö och mänskliga rättigheter”, men vi kräver väldigt specifika ställningstaganden och hänvisningar till vilka konventioner och vilka principer man ställer sig bakom, vi tvingar bankerna att ta tydligare ställning till frågor som man har sluppit tidigare, säger han.

Dåliga i praktiken

Samtidigt visar stickprovsundersökningar att bankerna är väldigt dåliga på att i praktiken leva upp till de riktlinjer de själva föresatt sig att följa. Fallstudier visar att svenska banker kan kopplas till skövling av regnskog i Borneo, kränkningar av mänskliga rättigheter i Sudan genom investeringar i Lundin Oil och finansiering av kontroversiella palmoljeplantager i Indonesien.

– Det finns en lucka mellan policy och praktik. Bankerna är tydligare med vad de lovar, men är kanske ännu sämre på att hålla det i praktiken, säger Jakob König.

Granskningen visar också att bankerna är bäst när det gäller löften om korruption och mänskliga rättigheter. Sämst är de på riktlinjer som handlar om att motverka klimatförändringar och skatteflykt.

Jakob König säger att han tror att det finns ett intresse bland bankerna att bli bättre. Men det krävs inte bara vilja från bankerna utan också politiska krav, menar han.

I går höll Fair Finance Guide ett seminarium där bland annat konsument- och finansmarknadsminister Per Bolund (MP) medverkade där man lade fram tre förslag på politiska åtgärder. Ett av förslagen handlar om att skärpa reglerna och tillsynen av bankernas hållbarhetsansvar.

– I dag finns inga krav på hållbarhetsområdet. Allt är frivilligt. Vi vill att man ska börja kontrollera att bankerna lever upp till sina riktlinjer och har kontrollsystem som är tillräckliga. Om man jämför med områden som penningtvätt och skatteflykt så har Finansinspektionen muskler att agera, men på hållbarhetsområdet finns det ingenting än så länge, säger Jakob Köing.

Fair Finance Guides förslag till politiska åtgärder

1. Hjälp bankkunderna att göra informerade val – idag är det en djungel att förstå vad ens bank står för.

2. Öka insynen för att möjliggöra granskning – i dag gör banksekretessen det omöjligt att veta vilka bolag din bank investerar i.

3. Skärp regelverk och tillsyn av bankernas hållbarhetsansvar – i dag finns inga regleringar kring hållbarhet.

Så rankas storbankerna:

1. Swedbank

2. SEB

3. Skandia

4. Handelsbanken

5. Länsförsäkringar

6. Nordea

Danske bank